inici fundació estudis erasmus recerca professorat hemeroteca secretaria on-line mediateca contacte
 
castellano
El patronat
Equip directiu docent
El Govern de les Illes Balears va crear l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB) segons Decret 122/2005, de dia 25 de novembre, (BOIB Núm. 181 de l'1 de desembre de 2005).

Per acord del Consell de Govern de 3 de març de 2006 es constituí; la Fundació per a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears i se n'establí el marc en el qual desenvoluparà l'actuació (BOIB Núm. 38, de 16 de març).

Els objectius de la Fundació són la gestió, la promoció i el suport de les iniciatives i activitats relacionades amb els estudis superiors d'art dramàtic. Per al desenvolupament d'aquest objectiu la Fundació té encomanada, com a funció primordial, la implantació de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears.

Els òrgans de la Fundació són:

- El Patronat
- El President
- El Gerent


El patronat
President
Sr. Martí X. March Cerdà, conseller d'Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears
Vicepresident
Sr. Juan José Montaño Moreno, Direcció General de Política Universitària i d'Ensenyament Superior
Gerent
Sr. Josep Gabriel Pomar Ordinas
Secretari
Pendent
Vocals
Sr. Francisco Javier Gálvez Capellá, secretari general de la Conselleria d'Educació i Universitat
Sr. Antonio Morante Milla, director general de Planificació, Ordenació i Centres de la Conselleria d'Educació i Universitat
Sra. Rafaela Sánchez Benítez, directora general de Personal Docent de la Conselleria d'Educació i Universitat
Sra. Olga Uría Guerrero, cap del Servei d’Universitat de la Conselleria d'Educació i Universitat
Sra. Mª Begoña Morey Aguirre en representació de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts i de Conselleria competent en matèria d’Interior
Sr. Francesc Miralles Mascaró en representació del Consell Insular de Mallorca
Sr. Miquel Àngel Maria Ballester en representació del Consell Insular de Menorca
Sr. David Ribas Ribas en representació del Consell Insular d'Eivissa
Sra. Susana Labrador Manchado en representació del Consell Insular de Formentera
Sra. Susana Moll Kammerick en representació de l'Ajuntament de Palma
Sra. Doctora Joana Maria Seguí Pons, Vicerectora de Projecció Cultural i Universitat Oberta en representació de l'Universitat de les Illes Balears
Representants
Sra. Mª Ángeles Berrocal Vela en representació de la direcció de l'advocacia de la Comunitat Autònoma
 
Equip directiu docent
Director
Sr. Pere Fullana Mas
Secretari Acadèmic
Sr. Martí Fons Sastre
Cap d'Estudis
Sra. Maite Villar Martínez