inici fundació estudis erasmus recerca professorat hemeroteca secretaria on-line mediateca contacte
 
castellano
Presentació
grup de recerca
línies de recerca
Laboratori l’actor i el gest
Presentació
Objectiu de la recerca
Fases i continguts
Laboratori l'actor i la paraula
Espai de Recerca, Innovació i Creació

L’entrada dels ensenyaments superiors artístics d’Art Dramàtic a l’Espai Europeu de l’Educació Superior (EEES) legitima i impulsa programes d’investigació sobre la creació artística dins el camp de les arts escèniques. Aquest fet permet plantejar estratègies d’investigació sobre la pràctica artística que poden aprofundir en territoris científics no explorats des de la investigació habitual centrada principalment en les metodologies humanístiques. Davant aquet repte, l’ESADIB ha creat l’Espai de Recerca, Innovació i Creació (ERIC) com a espai-laboratori de recerca de les arts escèniques, dins el qual es volen promoure projectes d’investigació-creació per a titulats superiors d’Art Dramàtic. Aquesta proposta suposa un primer pas per obrir l’ESADIB cap l’espai de postgrau seguint els objectius de l’adaptació d’aquests estudis a l’EEES mitjançant programes d’ investigació dins el camp de les arts escèniques amb l’objectiu de promoure la formació de nuclis de creació escènica i estimular la emprenedoria, la interrelació de graduats, la reflexió i la investigació en l’àmbit teatral que permeti donar continuïtat als estudis superiors i sigui una plataforma d’experimentació i divulgació de la creació artística a partir de projectes innovadors i competitius.
A partir de la configuració de l’Espai de Recerca, Innovació i Creació, l’ESADIB ha creat el grup de recerca Processos de creació escènica.
Aquest grup reuneix a investigadors i creadors per l’estudi de la producció escènica des de la perspectiva del seu procés d’elaboració, posant especial atenció al procés creatiu de l’actor, però tenint en compte els altres agents de la nòmina teatral com el director d’escena o l’escenògraf, a partir de la recerca experimental i/o l’estudi analític i crític, confrontant la pràctica artística amb els fonaments teòrics i científics que la sustenten des de les diferents àrees de coneixement. El grup treballarà en les següents línies de recerca: el processos de creació escènica: metodologies d’anàlisi i fonaments científics, poètiques escèniques del cos i la veu, la pedagogia de l’actor: principis, models i escoles pedagògiques, la història dels mètodes interpretatius.
L'actor i el gest


Espai de recerca inscrit en la nova teatrologia experimental. El camp d’investigació articula un procés d’anàlisi en relació al moviment significatiu de l’actor i als mecanismes de creació del Teatre físic, definint-se la figura de l’actor-creador-investigador.

El projecte està coordinat pel Dr. Martí Fons Sastre i dirigit per la professora d’Àrea de Moviment de l’ESADIB Sra. Maite Villar Martínez, amb la col•laboració de la professora de plàstica teatral Cecilia Hernández Molano.
Objectius


-Estructurar un procés d’investigació en relació al moviment significatiu i el procés creatiu de l’actor corporal, determinant el mètode de creació que va de la tècnica a la representació.


- Definir en la pràctica els conceptes que estructuren una gramàtica corporal amb valor genèric i extrapolable, prenen com a punt de partida l’estudi de les diferents aportacions més rellevants en la fisicalitat de l’actor sorgides al llarg del segle XX.


- Estudi i anàlisi de la Gramàtica corporal d’Étienne Decroux com a vocabulari propi per l’actor, definint els processos de creació que d’ella es deriven.


- Anàlisi del procés dramatúrgic de creació en relació al Teatre físic: traduir pensament en moviment, construcció de la partitura, fixació i transcripció.


-Estudi de la dramatúrgia evocativa de l’actor; constatació que el procés d’investigació-creació escènica articula un estil de creació autònom i amb identitat pròpia: el Teatre gestual.
1a FASE: El trainning corporal de l’actor a partir de l’anàlisi de les gramàtiques corporals creades al del segle XX que configuren el Teatre físic contemporani.

Continguts:

1- Preparació i adequació corporal prèvia a l’estudi de la tècnica corporal. Exercicis de base relacionats amb: la Rítmica en la seva concepció física de l’espai, la Biomecànica en la seva relació amb la formació física de l’actor i la cronologia del moviment i l’ Anàlisi del moviment en relació a l’observació dels fenòmens de la natura i la incorporació de les dinàmiques dels elements que la constitueixen.


2a FASE: Estudi i anàlisi de la Gramàtica corporal d’Étienne Decroux.

Continguts:

1- Anàlisi de la consciència corporal i projecció del cos a l’espai.

2- Transcendir la gimnàstica de la gramàtica cap un espai dramàtic i teatral.

3- Estudi dels continguts de la gramàtica: la primacia del tronc, la dissociació, els aïllaments i la capacitat d’independència articulatòria.

4- Anàlisi dels elements que defineixen el moviment significatiu de l’actor: l’estudi del pes, el contrapès i el desequilibri físic que desencadena el desequilibri emocional, estudi de les gammes d’actuació, l’abstracció i l’estilització.


3a FASE: Traduir pensament en moviment. Aplicació de la tècnica analítica a propostes teatrals concretes.

Continguts:

1- La gramàtica com a vocabulari corporal unificador per l’actor que posi en funcionament els desencadenants del procés per traduir pensament en moviment, cercant la consecució coherent entre el concepte tècnic- analític i el interpretatiu.

2- L’experiència del pensament: el moviment psíquic, l’espai emocional, l’anàlisi dels estats emocionals l’actor en moviment.

3- La interpretació física dels conflictes del personatge.

4- Estilització i abstracció física de la realitat metafísica.


4a FASE: Creació y composició. Estructurar tècnica i interpretativament escenes fent servir com a vocabulari la gramàtica corporal.

Continguts:

1- Construcció de la dramatúrgia corporal partint del moviment significatiu de l’actor.

2- Fixació del material. Introducció al procés de coreografia de la partitura corporal.