inici fundació estudis erasmus recerca professorat hemeroteca secretaria on-line mediateca contacte
 
castellano
Presentació
grup de recerca
línies de recerca
Laboratori l'actor i la paraula
Presentació
Objectiu de la recerca
Fases i continguts
Espai de Recerca, Innovació i Creació

L’entrada dels ensenyaments superiors artístics d’Art Dramàtic a l’Espai Europeu de l’Educació Superior (EEES) legitima i impulsa programes d’investigació sobre la creació artística dins el camp de les arts escèniques. Aquest fet permet plantejar estratègies d’investigació sobre la pràctica artística que poden aprofundir en territoris científics no explorats des de la investigació habitual centrada principalment en les metodologies humanístiques. Davant aquet repte, l’ESADIB ha creat l’Espai de Recerca, Innovació i Creació (ERIC) com a espai-laboratori de recerca de les arts escèniques, dins el qual es volen promoure projectes d’investigació-creació per a titulats superiors d’Art Dramàtic. Aquesta proposta suposa un primer pas per obrir l’ESADIB cap l’espai de postgrau seguint els objectius de l’adaptació d’aquests estudis a l’EEES mitjançant programes d’ investigació dins el camp de les arts escèniques amb l’objectiu de promoure la formació de nuclis de creació escènica i estimular la emprenedoria, la interrelació de graduats, la reflexió i la investigació en l’àmbit teatral que permeti donar continuïtat als estudis superiors i sigui una plataforma d’experimentació i divulgació de la creació artística a partir de projectes innovadors i competitius.
A partir de la configuració de l’Espai de Recerca, Innovació i Creació, l’ESADIB ha creat el grup de recerca Processos de creació escènica.
Aquest grup reuneix a investigadors i creadors per l’estudi de la producció escènica des de la perspectiva del seu procés d’elaboració, posant especial atenció al procés creatiu de l’actor, però tenint en compte els altres agents de la nòmina teatral com el director d’escena o l’escenògraf, a partir de la recerca experimental i/o l’estudi analític i crític, confrontant la pràctica artística amb els fonaments teòrics i científics que la sustenten des de les diferents àrees de coneixement. El grup treballarà en les següents línies de recerca: el processos de creació escènica: metodologies d’anàlisi i fonaments científics, poètiques escèniques del cos i la veu, la pedagogia de l’actor: principis, models i escoles pedagògiques, la història dels mètodes interpretatius.
L'actor i la paraula


Espai de recerca destinat a l’exploració dels recursos expressius de la veu parlada i del treball de l’actor sobre el text literari per a la seva encarnació mitjançant la parla escènica.

El laboratori està coordinat pel Dr. Martí Fons Sastre i dirigit per professor Sr. Pere Fullana, professor d’Àrea de coneixement d’Interpretació, amb la col•laboració de la professora Sra. Begoña Frutos, professora especialista de veu.
Objectius


-Ampliar els recursos expressius de la veu parlada.

-Proporcionar eines tècniques per a l’emissió lliure de la veu.

-Aprendre a connectar la veu amb els pensaments, les sensacions i les emocions per poder-les comunicar als interlocutors.

-Sistematitzar el domini dels processos fonològics dins els contexts que els corresponen.

-Explorar les possibilitats de caracterització del personatge dramàtic o d’un text a partir de la pronúncia.

-Adquirir un domini adequat dels elements prosòdics fonamentals: ritme, entonació, accent.

-Desenvolupar la versatilitat sonora dels textos poètics, èpics i dramàtics.
1a FASE: Consciència corporal i tècnica de la veu.

Continguts:

1- Coneixement anatòmic-fisiològic de l’aparell fonedor.

2- Reconeixement i consciencia vocal.

3- Entrenament i preparació vocal.

4- Domini de tots els aspectes de la tècnica vocal: respiració, fonació, articulació, emissió, ressonància.


2a FASE: L’Expressió oral.

Continguts:

1- Articulació i vocalització.

2- La comunicació oral: connexió de la veu amb el receptor; la veu i l’espai; la veu i el moviment.

3- Els components expressius de la veu parlada: to, intensitat, temps, ritme, accent.

4- L’acció física i l’acció verbal.


3a FASE: El treball de l’actor sobre la paraula i el text.

Continguts:

1- Consciència de la pròpia parla.

2- Coneixements dels elements bàsics per a la dicció d’un text en vers i en prosa.

3- Organització del pensament en l’elocució del text.

4- L’expressivitat del llenguatge figurat per a la creació del personatge.

5- Estudi d’escenes i textos concrets per a la seva escenificació.