inici fundació estudis erasmus recerca professorat hemeroteca secretaria on-line mediateca contacte
 
castellano
 

Avís

 
05/06/2018
Convocatòria i bases per a la selecció de professors associats de l’ESADIB
Resolució del president del Patronat de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB) d'1 de juny de 2018 per la qual s’autoritzen la convocatòria i les bases per a la selecció de professors associats per a diferents especialitats del personal laboral docent no permanent de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears.

·12/06/2018 Resolució del conseller d'Educació i Universitat i president del Patronat de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears per la qual es nomena la Comissió Tècnica de Selecció per a la convocatòria per a la selecció de professors associats per a distintes especialitats del personal laboral docent no permanent de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears.

·28/06/2018 Resolució de la Comissió Tècnica de Selecció per la qual es publica la llista provisional d’admesos i exclosos per a la selecció de professors associats per a diferents especialitats del personal laboral docent no permanent de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears.

·04/07/2018 Resolució de la Comissió Tècnica de Selecció per la qual es publica la llista definitiva d’admesos i exclosos per a la selecció de professors associats per a diferents especialitats del personal laboral docent no permanent de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears i el calendari per a la defensa oral del projecte docent.

·06/07/2018 Esmena a la Resolució de la Comissió Tècnica de Selecció per la qual es publica la llista definitiva d’admesos i exclosos per a la selecció de professors associats per a diferents especialitats del personal laboral docent no permanent de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears i el calendari per a la defensa oral del projecte docent.

·13/07/2018 Resolució de la Comissió Tècnica de Selecció per la qual es publica l’acta amb les qualificacions obtingudes pels candidats a la Fase 1 i la llista provisional dels aspirants que han superat aquesta primera fase de la convocatòria per a la selecció de professors associats per a diferents especialitats del personal laboral docent no permanent de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears.

·19/07/2018 Resolució de la Comissió Tècnica de Selecció per la qual es publica la llista definitiva dels aspirants que han superat la primera fase de la convocatòria per a la selecció de professors associats per a diferents especialitats del personal laboral docent no permanent de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears.

·25/07/2018 Resolució de la Comissió Tècnica de Selecció per la qual es publica l’acta amb les qualificacions obtingudes pels candidats a la Fase 2 i la llista provisional de les persones que han superat les proves de la convocatòria per a la selecció de professors associats per a diferents especialitats del personal laboral docent no permanent de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears.

·31/07/2018 Resolució de la Comissió Tècnica de Selecció per la qual es publica la llista definitiva de les persones que han superat les proves de la convocatòria per a la selecció de professors associats per a diferents especialitats del personal laboral docent no permanent de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears.

 
Arxius adjunts
01- 05/06/18 Convocatòria i bases per a la selecció de professors associats
02- 05/06/18 Model de sol·licitud
03- 05/06/18 Model de declaració de compatibilitat
04- 05/06/18 Model de declaració escrita del fet de no estar inhabilitat
05- 12/06/18 Constitució de la Comissió Tècnica de Selecció
06- 28/06/18 Llista provisional d´admesos i exclosos
07- 04/07/18 Llista definitiva d´admesos i exclosos i calendari de la Fase 1
08- 06/07/18 Esmena a la llista definitiva d´admesos i exclosos i al calendari de la Fase 1
09- 13/07/18 fase 1: acta de qualificacions i llista provisional d’aspirants que l’han superat
10- 19/07/18 fase 1: llista definitiva d’aspirants que l’han superat
11- 25/07/18 acta qualificacions fase 2 i llista provisional de persones que han superat les proves
12- 31/07/18 llista definitiva de les persones que han superat les proves

Enllaços
Més informació:

Tornar ///Imprimir /// Enviar a un amic