inici fundació estudis erasmus recerca professorat hemeroteca secretaria on-line mediateca contacte
 
castellano

  ESTUDIS SUPERIORS D' ART DRAMÀTIC  

 

  POSTGRAUS  

 

  FORMACIÓ CONTÍNUA  

 

  FORMACIÓ PERMANENT  

   
Titulació
Accés
Pla d'estudis
L'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears imparteix els ensenyaments per obtenir el tí­tol superior d'art dramàtic en l'especialitat d'Interpretació. Aquests estudis tenen una durada de quatre cursos i l'alumnat que els superi obtindrà  el tí­tol Superior d'Art Dramàtic equivalent a tots els efectes al tí­tol universitari de Llicenciat i, a partir del curs 2010-11, equivalents a grau universitari.
Per accedir a aquests estudis és precís:

*Aspirants amb requisits acadèmics (tí­tol de batxiller o equivalent, haver superat la prova de majors de 25 anys d'accés a la universitat).

*Aspirants sense requisits acadèmics i més grans de 19 anys que reuneixin els requisits següents:

a) Complir els 19 anys durant l'any en que es convoqui la prova.

b) Acreditar haver superat alguna de les proves següents:

-Prova d'accés a cicles formatius de grau superior.

-Prova d'accés de caràcter general als ensenyaments esportius de règim especial de grau superior o a les formacions esportives de nivell III.

-Haver superat la part general de la prova d'accés al grau superior dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny.

-Prova d'accés a mòduls professionals de nivell 3.

Primer Curs  Segon Curs  Tercer Curs  Quart Curs
GRAU D'ART DRAMÀTIC ESPECIALITAT D'INTERPRETACIÓ (EEES)
assignatura CRÈDITS 1r SEM CRÈDITS 2n SEM TOTAL
Escenificació
Escenificació I 0 3 3
Estètica
Estètica 0 3 3
Història de les arts de l'espectacle
Història de les arts de l'espectacle 3 3 6
Història i teoria de la literatura dramàtica
Història i teoria de la literatura dramàtica I 3 3 6
Moviment
Dansa I 3 0 3
Expressió corporal I 4 5 9
Música i cant
Música I 3 0 3
Sistemes d'interpretació
Interpretació I 6 6 12
Màscara I 3 0 3
Veu
Dicció catalana I 0 3 3
Tècnica de la veu I 5 4 9
Primer Curs  Segon Curs  Tercer Curs  Quart Curs
GRAU D'ART DRAMÀTIC ESPECIALITAT D'INTERPRETACIÓ (EEES)
assignatura CRÈDITS 1r SEM CRÈDITS 2n SEM TOTAL
Disseny de personatge
Caracterització i indumentària 0 5 5
Escenificació
Escenificació II 0 3 3
Escenografia
Espai Escènic 0 3 3
Història i teoria de la literatura dramàtica
Història i teoria de la literatura dramàtica II 3 3 6
Moviment
Acrobàcia 0 3 3
Dansa II 3 0 3
Expressió corporal II 3 3 6
Música i cant
Cant I 0 3 3
Música II 3 0 3
Sistemes d'interpretació
Interpretació II 5 4 9
Màscara II 3 0 3
Teoria de l'espectacle i la comunicació
Teories de l'espectacle i la comunicació 4 0 4
Veu
Dicció catalana II 3 0 3
Tècnica de la veu II 3 3 6
Primer Curs  Segon Curs  Tercer Curs  Quart Curs
GRAU D'ART DRAMÀTIC ESPECIALITAT D'INTERPRETACIÓ (EEES)
assignatura CRÈDITS 1r SEM CRÈDITS 2n SEM TOTAL
Dramatúrgia
Dramatúrgia I 0 3 3
Història de les arts de l'espectacle
Història dels mètodes interpretatius 0 3 3
Història i teoria de la literatura dramàtica
Història i teoria de la literatura dramàtica III: El teatre català 3 0 3
Moviment
Esgrima teatral 3 0 3
Expressió corporal III 3 0 3
Mim i pantomima 0 3 3
Música i cant
Cant II 3 0 3
Música III 3 0 3
Pedagogia
Didàctica de l'expressió dramàtica 0 4 4
Pràctiques d'interpretació
Interpretació III 8 0 8
Taller I 0 8 8
Sistemes d'interpretació
Bufó 3 0 3
Clown 0 3 3
Veu
Dicció catalana III 0 3 3
Doblatge 0 3 3
Tècnica de veu III 4 0 4
Primer Curs  Segon Curs  Tercer Curs  Quart Curs
GRAU D'ART DRAMÀTIC ESPECIALITAT D'INTERPRETACIÓ (EEES)
assignatura CRÈDITS 1r SEM CRÈDITS 2n SEM TOTAL
*
(*) Assignatures Optatives 0 0 0
Dramatúrgia
Dramatúrgia II 0 3 3
Escenificació
Dir-acció d'actors 0 3 3
Moviment
*Combat escènic 0 3 3
*Dansa Teatre 0 3 3
Expressió corporal IV 3 0 3
Pràctiques d'interpretació
Taller II 18 0 18
Producció i gestió
Producció i gestió teatral 0 4 4
Sistemes d'interpretació
*Biomecànica 0 3 3
Interpretació davant càmera 0 3 3
Teoria de l'espectacle i la comunicació
Teoria escènica contemporània 3 0 3
Treball fi de grau
Treball de fi d'estudis 0 8 8
Veu
*Teatre en llengua anglesa 0 3 3
Dicció castellana 3 0 3
Tècnica de la veu IV 3 0 3