inici fundació estudis erasmus recerca professorat hemeroteca secretaria on-line mediateca contacte
 
castellano

  ESTUDIS SUPERIORS D' ART DRAMÀTIC  

 

  POSTGRAUS  

 

  FORMACIÓ CONTÍNUA  

 

  FORMACIÓ PERMANENT  

   
Presentació
Laboratori l’actor i el gest
Presentació
El món de les arts escèniques ha tingut una clara expansió en els darrers anys i ha generat una notable activitat en diferents àmbits com la producció i la gestió dels equipaments a la nostra comunitat.

Per donar resposta a la formació en aquests àmbits consideram oportú organitzar ensenyaments de postgrau especialitzats en gestió escénica, producció i gestió d'espais escènics.
Enllaços
Aula virtual
L'actor i el gest


Espai de recerca inscrit en la nova teatrologia experimental. El camp d’investigació articula un procés d’anàlisi en relació al moviment significatiu de l’actor i als mecanismes de creació del Teatre físic, definint-se la figura de l’actor-creador-investigador.

El projecte està coordinat pel Dr. Martí Fons Sastre i dirigit per la professora d’Àrea de Moviment de l’ESADIB Sra. Maite Villar Martínez, amb la col•laboració de la professora de plàstica teatral Cecilia Hernández Molano.
Objectius


-Estructurar un procés d’investigació en relació al moviment significatiu i el procés creatiu de l’actor corporal, determinant el mètode de creació que va de la tècnica a la representació.


- Definir en la pràctica els conceptes que estructuren una gramàtica corporal amb valor genèric i extrapolable, prenen com a punt de partida l’estudi de les diferents aportacions més rellevants en la fisicalitat de l’actor sorgides al llarg del segle XX.


- Estudi i anàlisi de la Gramàtica corporal d’Étienne Decroux com a vocabulari propi per l’actor, definint els processos de creació que d’ella es deriven.


- Anàlisi del procés dramatúrgic de creació en relació al Teatre físic: traduir pensament en moviment, construcció de la partitura, fixació i transcripció.


-Estudi de la dramatúrgia evocativa de l’actor; constatació que el procés d’investigació-creació escènica articula un estil de creació autònom i amb identitat pròpia: el Teatre gestual.
1a FASE: El trainning corporal de l’actor a partir de l’anàlisi de les gramàtiques corporals creades al del segle XX que configuren el Teatre físic contemporani.

Continguts:

1- Preparació i adequació corporal prèvia a l’estudi de la tècnica corporal. Exercicis de base relacionats amb: la Rítmica en la seva concepció física de l’espai, la Biomecànica en la seva relació amb la formació física de l’actor i la cronologia del moviment i l’ Anàlisi del moviment en relació a l’observació dels fenòmens de la natura i la incorporació de les dinàmiques dels elements que la constitueixen.


2a FASE: Estudi i anàlisi de la Gramàtica corporal d’Étienne Decroux.

Continguts:

1- Anàlisi de la consciència corporal i projecció del cos a l’espai.

2- Transcendir la gimnàstica de la gramàtica cap un espai dramàtic i teatral.

3- Estudi dels continguts de la gramàtica: la primacia del tronc, la dissociació, els aïllaments i la capacitat d’independència articulatòria.

4- Anàlisi dels elements que defineixen el moviment significatiu de l’actor: l’estudi del pes, el contrapès i el desequilibri físic que desencadena el desequilibri emocional, estudi de les gammes d’actuació, l’abstracció i l’estilització.


3a FASE: Traduir pensament en moviment. Aplicació de la tècnica analítica a propostes teatrals concretes.

Continguts:

1- La gramàtica com a vocabulari corporal unificador per l’actor que posi en funcionament els desencadenants del procés per traduir pensament en moviment, cercant la consecució coherent entre el concepte tècnic- analític i el interpretatiu.

2- L’experiència del pensament: el moviment psíquic, l’espai emocional, l’anàlisi dels estats emocionals l’actor en moviment.

3- La interpretació física dels conflictes del personatge.

4- Estilització i abstracció física de la realitat metafísica.


4a FASE: Creació y composició. Estructurar tècnica i interpretativament escenes fent servir com a vocabulari la gramàtica corporal.

Continguts:

1- Construcció de la dramatúrgia corporal partint del moviment significatiu de l’actor.

2- Fixació del material. Introducció al procés de coreografia de la partitura corporal.