ESADIB

PROVES D’ACCÉS PER AL CURS 2019-20 – CONVOCATÒRIA DE SETEMBRE

Informacions de la comissió avaluadora de les proves d’accés per al curs 2019-20 per a la convocatòria extraordinària de setembre a les proves d’accés a l’ESADIB.

· 29/07/2019 Llista provisional dels aspirants admesos i exclosos per a la convocatòria extraordinària de les proves d’accés a l’ESADIB. Període d’al·legacions del 30 de juliol a l’1 d’agost.

· 02/08/2019 Llista definitiva dels aspirants admesos i exclosos per a la convocatòria extraordinària de les proves d’accés a l’ESADIB.

· 04/09/2019 Llista provisional dels aspirants que han superat la prova específica de la convocatòria extraordinària de les proves d’accés. Període d’al·legacions fins al 9 de setembre.

· 09/09/2019 Llista definitiva dels aspirants que han superat la prova específica i llista provisional d’adjudicació de places de la convocatòria extraordinària de les proves d’accés. Període d’al·legacions fins al 12 de setembre.

· a) Imprès de matrícula.

· b) Instruccions per tramitar la matrícula.

· c) Preus de matrícula.

· d) Contracte de cessió de dades a Prebal (majors de 28 anys).

·12/09/2019 Llista definitiva d’adjudicació de places de la convocatòria extraordinària de les proves d’accés a l’Escola Superior d’Art Dramàtic.

·16/09/2019 Informe de les places vacants de la convocatòria extraordinària de les proves d’accés a l’Escola Superior d’Art Dramàtic.

Documents

Enllaços