RODA DE PREMSA: SIGNATURA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ONA MALLORCA I L’ESADIB

Divendres 15 d’octubre, el director de l’ESADIB, Sr. Miquel De Marchi, i la directora general de l’entitat Radio i Televisió de Mallorca, Sra. Marisa Goñi, van signar el conveni de col·laboració entre Ràdio i Televisió de Mallorca, SAU, i la Fundació per a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB) per realitzar teatre radiofònic. També hi assistí la directora d’Ona Mallorca, Sra. Emma Socies.

El director de l’ESADIB va expressar la seva satisfacció per la signatura del conveni que permetrà als alumnes realitzar interpretacions teatrals a un mitjà fins ara desconegut per a ells, la ràdio, concretament al programa Això no és Sicília de Rosa Campomar. Seran 9 col·laboracions en les que es reflectirà i practicarà totes les vessants didàctiques i tots els àmbits de l’activitat que es realitza a l’ESADIB. Les obres seran tutelades i escollides per personal docent de l’escola. L’acollida per part de l’alumnat va ser valorada pel director com a extraordinària i informà que els assajos de la primera peça, prevista per a finals d’octubre, ja s’han iniciat. El professorat que les tutela també participarà en el programa radiofònic per tal d’explicar el procés creatiu recorregut fins arribar a la representació final.

Marisa Góñiz, directora general de Ràdio i Televisió de Mallorca, destacà la necessitat d’establir convenis entre institucions públiques com les signants i facilitar aquest intercanvi d’objectius per tal de fomentar la cultura teatral també a la ràdio, a més ha puntualitzat que els beneficis del conveni no només impliquen a ambdues institucions sinó molt particularment als alumnes del centre i els oients de l’ens .

A la seva intervenció la directora d’Ona Mallorca, Emma Socies, va fer una relació dels antecedents de l’entitat radiofònica a l’impuls del teatre sonor i la importància que els alumnes s’adrecin al món radiofònic i prenguin contacte amb la realitat del treball a un mitjà on la veu és l’únic mitjà de transmetre les emocions del text.

  • 01