SOPHIE KASSER COL•LABORA AL LABORATORI DE RECERCA DE L’ESADIB

L’actriu, directora i pedagoga especialitzada en teatre físic, co-directora de Moveo (Centre de formació i creació de Barcelona), Sophie Kasser inicia esta setmana la seva tasca com a col•laboradora al Laboratori l’actor i el gest d l’Espai de Recerca, Investigació i Creació (ERIC) de l’ESADIB.
Kasser aplicarà les bases tècniques del mim corporal dramàtic creades per Étienne Decroux a la dramatúrgia corporal del Laboratori de l’actor i el gest.L’ERIC com a espai-laboratori de recerca de les arts escèniques, dins el que es volen promoure projectes d’investigació-creació per a titulats superiors d’Art Dramàtic suposa un primer pas per obrir l’ESADIB cap l’espai de postgrau, seguint els objectius de l’adaptació d’aquests estudis a l’EEES mitjançant programes d’investigació dins el camp de les arts escèniques amb l’objectiu de promoure la formació de nuclis de creació escènica i estimular la emprenedoria, la interrelació de graduats, la reflexió i la investigació en l’àmbit teatral que permeti donar continuïtat als estudis superiors i sigui una plataforma d’experimentació i divulgació de la creació artística a partir de projectes innovadors i competitius.