TALLER A CÀRREC DE SOL GARRE ORGANITZAT PER L’AAAPIB I COL·LABORACIÓ DE L’ESADIB.

TALLER DE TÈCNIQUES D’INTERPRETACIÓ DE MICHAEL CHEKHOV . Michael Chekhov (St. Petersburg, 1891- Hollywood 1955), nebot del famós dramaturg rus Anton Chekhov, va dedicar la seva vida professional a investigar i desenvolupar un sistema d’actuació que inspirés i comprometés en profunditat la totalitat de l’actor com a esser humà físic, poètic i espiritual. Es diu que va ser el més dotat dels alumnes d’ Stanislavski, no obstant el seu apropament personal al treball a escena el va portar a considerar la imaginació com l’eina més poderosa del procés creatiu de l’actor. El seu sistema es centra en la imaginació, el cos i el moviment com a fonts d’inspiració de les emocions artístiques.

Michael Chekhov va ser un aclamat actor, director i professor de teatre que indagà en la seva professió fins a crear un llenguatge pràctic i accessible a la part artística i creativa de l’actor modern.

Objectius
· Introducció a les idees i conceptes bàsics de la teoria i sistema d’actuació.
· Recerca i experimentació a les tècniques d’interpretació.
· Aprofundir en tècniques psicofísiques dirigides al procés creatiu de l’actor.
· Conèixer un nou vocabulari d’interpretació que fa referència als conceptes i tècniques proposades per l’autor.

Continguts
Imaginació i concentració, relació i interdependència.
Unitat psicofísica: imaginació corporal i improvisació.
Atmosferes i qualitats de moviment.
Centres i cos imaginari del personatge.
Gest arquetip i gest psicològic.

Metodologia i materials
Experimentació pràctica basada en exercicis i improvisacions sobre les principals idees de l’autor i les seves tècniques d’actuació. S’afavorirà la discussió i l’intercanvi d’idees dels participants sobre diferents aproximacions des del punt de vista de l’actor-creador.

Materials:
Equip de so durant les sessions.
Els participants necessitaran roba còmoda per realitzar exercici físic. Hauran de tenir pensat un personatge de teatre que desitgin interpretar/caracteritzar extret d’una obra que coneguin be. Necessitaran portar memoritzat un fragment de 5-8 línees aproximadament del personatge triat.
Es recomana la lectura prèvia del llibre: Al actor. Sobre la técnica de actuación, Ed. Quetzal, 1993; o bien, Sobre la técnica de actuación, Michael Chéjov. Barcelona: Ed. Alba, 1999.

Dates
Del 12 al 16 d’abril de 2011

Horari
De dimarts a divendres, de 15:30 a 20:30 h i dissabte de 9:00 a 14:00 h.

Durada
25 hores

Lloc
Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears

Places
15.

Preus
120 euros Membres de l’AAAPIB i alumnes de l’ESADIB
150 euros No associats
Per a la inscripció els interessats han d’enviar un correu electrònic a l’AAAPIB (info@aaapib.org) i fer un ingrés de la quantitat corresponent al compte de l’AAAPIB
abans de dia 10 d’Abril indicant el seu nom i “CURS SOL GARRE”

Documents