Procés d’estabilització del cos de professors i PAS de la FESMAE

El 2 de febrer de 2024 ateses les al·legacions presentades sobre les llistes provisionals publicades el passat 19 de gener, es torna a publicar la llista amb la llegenda dels acrònims i amb les places ordenades per ordre de puntuació per tal de facilitar la seva interpretació als candidats.

Vegeu:


 

El 19 de gener de 2024 s’ha reunit el tribunal de la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits de la FESMAE-IB per cobrir places de professors de la Fundació (ESADIB) i han fet pública la llista amb les puntuacions provisionals dels mèrits al.legats pels aspirants d’acord al punt 10.2 de la convocatòria. Aquesta llista s’ha de publicar al lloc web de la FESMAE i a la web del ESADIB

[Acta del Tribunal i LLista de puntuacions provisionals dels mèrits al.legats]

Les persones aspirants disposen d’un termini de 7 dies hàbils des de la publicació d’aquesta llista per esmenar els erros de fet, materials o aritmètics que hagin pogut cometre en les al’legacions dels mèrits, com a conseqü.ncia d’haver situat de manera incorrecta un mèrit en I’apartat d’un altre mèrit, o d’haver calculat erròniament les unitats dels mèrits al’legats. Durant aquest període no s’admet I’al.legació de mèrits no especificats a la declaració inicial. Les al’legacbns s’han de presentar al coneu electrònic: Tribunal2@fesmae.com

A continuació els acords del tribunal del procés excepcional d’estabilitazció per al concurs extraordinari de mèrits de la FESMAE per cobrir places de personal d’administració i serveis (PAS):

17 de gener de 2024
Acord del Tribunal per a la proposta de persones aspirants que han superat el procés selectiu del concurs de personal PAS

02 de desembre de 2023
Acord del Tribunal amb les puntuacions i els requerimients de la convocatòria de personal PAS

23 de noviembre de 2023
Comunicat de les entrevistes a la convocatòria de personal PAS, hores i llistats dels convocats

El passat 23 de desembre de 2023 es va firmar l’Acord del Patronat de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB) pel qual s’aprova la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places del cos de Professors de la FESMAE.

L’informació es troba recollida al BOIB Núm. 170 del 30 de desembre de 2022 Fascicle 310 – Sec. II. – Pàg. 61863

ATENCIÓ: CORRECCIÓ D’ERRADES SOBRE EL BOIB 170 DE 30 de desembre, al BOIB Núm. 10 del 21 de gener de 2023 / Fascicle 12 – Sec. II. – Pàg. 2215

 

Escenes d’una execució de Howard Barker

Taller II del grup 4rt B, curs 2023-24

Divendres 9 de febrer / 18:00h. 

Dissabte 10 de febrer / 18:00h.

Diumenge 11 de febrer / 12h. i 20:30h.

Al Teatre Principal de Palma (Sala Petita)

Sinopsi: 

Venècia, finals del segle XVI. Després que la lliga santa hagi vençut a l’imperi otomà, el Dux de Venècia encarrega a Anna Galàctia, pintora controvertida i molesta per a l’estat, un quadre sobre la batalla de Lepant, enaltint la gloriosa victòria. Basada en alguns trets de la pintora real Artemisia Gentileschi, la peça de Barker genera espais volgudament anacrònics on es donen la ma aspectes del teatre contemporani amb estructures brechtianes o fins i tot properes a Shakespeare. En aquest muntatge les alumnes de 4t-B de l’ESADIB reflexionen sobre la relació de l’art i el poder, sobre com de molest pot arribar a ser l’art per les classes dirigents i sobre el lloc que ocupa la dona a dins d’aquest mateix art, tot fent una proposta on s’entremesclen el text, la dansa i les arts plàstiques.

 

FITXA ARTÍSTICA

Intèrprets: Juan Bolívar, Núria Cano, Lucía Mir i Marina Morro.

Direcció i dramatúrgia: Joan M. Albinyana

Assistent: Joan Servera Bibiloni

Assistent de moviment i flamenc: Alba Vinton

Disseny d’espai: La CIA. i Alberto Cubillo

Construcció: Imagina i Alberto Cubillo

Espai sonor i il·luminació: Joan M. Albinyana

Vestuari: Joan Servera, Alba Vinton i Joan M. Albinyana

Revisió lingüística del text: Joan Gelabert

Assessorament lingüístic i fonètic: Xavi Frau

Tècnic: Albert V.O

FESTIVAL FOT
ESCENES D’UNA EXECUCIÓ es presenta el proper dimecres 31 de gener a les 17h al Festival FOT (Trobada de les diferents Escoles Superiors d’Art Dramàtic d’àmbit nacional que tenen com a llengua vehicular el català)

Localitats

ATENCIÓ! Informació per a les localitats: 

 

Tot l’alumnat, professorat i personal de PAS de l’ESADIB disposa d’una entrada gratuïta.

Per aconseguir la vostra entrada heu d’anar a la web del teatre

Macbeth. Res no és, llevat del que no és – ca (teatreprincipal.com)

Macbeth / Res no és, llevat del que no és

Taller II del grup 4rt A, curs 2023-24

Divendres 2 de febrer / 18:00h. 

Dissabte 3 de febrer / 18:00h.

Diumenge 4 de febrer / 12h. i 20:30h.

 

Sinopsi: 

Ets real? Fracassar nosaltres? Encara no sou al llit? Què deis, altesa? Aniràs lluny? En voleu, milord? Qui hi ha? Què has somiat? Qui deia això cridant? Jo? Però, quins fills? En què us he ofès? Què? Ara surts amb pors? Tu qui ets? On tens la consciència, ara? Deixa’m en pau.

Macbeth és considerada l’obra de l’ambició, del poder i de la traïció, però també podria ser l’obra de la por, del desig, de l’engany i de l’error. O qui sap si no és, senzillament, una senzilla història d’amor.  

«Tenim el passat darrere nostre i el futur al davant. No veim el futur, només veim el passat. És curiós, perquè no tenim ulls a l’esquena.» Eugène Ionesco. Journal en miettes, Ed. Gallimard (1967, París).

 

FITXA ARTÍSTICA

Intèrprets: Karen Codina, Aina Francia, Laura Morónez

Direcció: Joan Fullana

Assistenta: Andrea López

Versió, dramatúrgia i traducció: Creació col·lectiva a partir de Macbeth, de W. Shakespeare i Macbett, de E. Ionesco

Espai escènic i vestuari: Creació col·lectiva

Espai sonor i il·luminació: Joan Fullana

Maquillatge: Tòfol Cladera

Cap tècnic: Albee Cubillo

Tècnic: Toni Amengual

Coral: 20&Sing! amb la direcció de Clara Fiol

Localitats

ATENCIÓ! Informació per a les localitats: 

 

Tot l’alumnat, professorat i personal de PAS de l’ESADIB disposa d’una entrada gratuïta.

Per aconseguir la vostra entrada heu d’anar a la web del teatre

Macbeth. Res no és, llevat del que no és – ca (teatreprincipal.com)

La Travessia

La Travessia (de Josep Maria Miró)

 

Presentació del treball de l’assignatura Interpretació III del grup 3R B, curs 2023-24

Dimecres 24 de gener / 18:00 h. (per a la comunitat educativa)

Dijous 25 de gener / 20:00 h. (per als convidats i convidades enregistrats!)

A l’auditori de l’ESADIB

Descripció: 

El proper 24 i 25 de gener els alumnes de 3r B, guiats per la professora LLuqui Herrero, presenten la feina d’interpretació actoral de 3r curs de l’ESADIB amb l’obra La Travessia de Josep Maria Miró. Es tracta d’un text ple d’imatges molt potents i conflictes humans profunds on es posa en joc la veritat, la fe i la justícia. Durant aquest semestre han treballat la capacitat d’accionar els textos a partir de les necessitats i estímuls dels personatges, aprofundint en la idea d’arc de personatge i s’han capbussat en les diferents estratègies que fan servir els personatges per a intentar aconseguir els seus objectius.

Professora/directora: Lluqui Herrero

amb les /els alumnes: Marina Fullana Serra / Lorena Gómez Calafell / Finja Hoth / Luisina López Curbelo / Carla Pino Soto / Lina Quiroga / Lluís Sánchez Oliver 

Localitats

ATENCIÓ! Informació per a les localitats:

L’alumnat i professorat de 3A disposa de 10 invitacions x persona. Hauran d’enviar una llista amb el recull de totes les persones convidades a: comunicacio@esadib.com. Aquests convidats externs poden venir, exclusivament, el dia 25 a les 20h.

La resta de l’alumnat, el professorat i els treballadors i treballadores de l’ESADIB poden venir a veure la funció el dia 24 a les 18h. Si volen venir el dia 25, hauran d’esperar que tots els convidats de la llista ja hagin entrat.

Us hi esperem!

No és ben bé això!

No és ben bé això!

Presentació del taller de l’assignatura Interpretació III del grup 3R A, curs 2023-24

Dimecres 17 de gener / 18:00 h. (per a la comunitat educativa)

Dijous 18 de gener / 20:00 h. (per als convidats i convidades enregistrats!)

A l’auditori de l’ESADIB

 

Professor: Mateu Grau

amb: Aina Cárdeno, Pau Pascual, Aina Rodríguez, i Cati Sureda

 

Descripció: 

A l’assignatura Interpretació III dels alumnes de Tercer A de l’ESADIB amb el guiatge del professor Mateu Grau, s’han treballat quatre escenes de quatre textos diferents:  L’audició” de Neil Simon, No és ben bé això de Josep Maria Miró, Cadàver de Joël Pommerat i Fúries de Neil LaBute. Aquests textos tan potents han permès a l’alumnat aprofundir en el treball interpretatiu amb més d’un personatge cadascun. L’objectiu del curs s’ha centrat en posar el text al centre. Segons Mateu Grau és el text el que indica com s’ha d’actuar i no pas el mètode interpretatiu.

Localitats Auditori

ATENCIÓ! Informació per a les localitats:

L’alumnat i professorat de 3A disposa de 10 invitacions x persona. Hauran d’enviar una llista amb el recull de totes les persones convidades a: comunicacio@esadib.com. Aquests convidats externs poden venir, exclusivament, el dia 18 a les 20h.

La resta de l’alumnat, el professorat i els treballadors i treballadores de l’ESADIB poden venir a veure la funció el dia 17 a les 18h. Si volen venir el dia 18, hauran d’esperar que tots els convidats de la llista ja hagin entrat.

Us hi esperem!

Convocatòria per cobrir vacant de Profesor/a de l’Àrea de Veu i Música

Palma, 13 de setembre de 2023

Convocatòria per cobrir un lloc vacant d’interinatge de 6 mesos per a professor/a de l’Àrea de Veu i Música de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB).

Les assignatures a impartir són Música II, Música III i Cant II

Lloc de treball: ESADIB

Període: 1r semestre

Documentació (enllaços):

Proves d’accés setembre

Fins el 27 de juliol obert el termini de preinscripció de les PROVES D’ACCÉS per la convocatòria de SETEMBRE per estudiar el GRAU SUPERIOR EN ART DRAMÀTIC a l’Esadib el curs 23-24

Aquí trobaràs tota la informació!

Ajuts de desplaçament

Acaba de sortir el BOIB número 84, de 22 de juny de 2023, amb la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional per la qual es convoquen ajuts de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursen estudis oficials d’ensenyaments artístics superiors a la Unió Europea (UE-27) durant l’any acadèmic 2022-2023.

NOVETAT: Aquests ajuts són compatibles amb altres ajuts per a les mateixes finalitats (inclosa la beca del Ministerio de Educació y Formación Profesional).

El termini de  presentació de sol·licituds finalitza el dia 20 de juliol de 2023.

Us adjuntam el BOIB per al vostre coneixement.

Tota la informació i l’enllaç per realitzar el tràmit telemàtic ho trobareu a Govern Illes Balears – Detall de la notícia (caib.es)

CANÇONS A BOCA DE CANÓ. Alumnat de 3B amb Xavier Núñez

Les alumnes de 3r B i el professor Xavier Núñez presenten CANÇONS A BOCA DE CANÓ els dies 20 a les 18h (per a la comunitat educativa) i 21 de juny a les 18:00 h a l’auditori de l’ESADIB.

 

Sinopsi

La música té una finalitat: ser escoltada. També ens ensenya a escoltar el món. Allibera al torrent sanguini endorfines, adrenalina, permet l’alliberació i el desbloqueig. Atropella sense pietat amb la veritat. El amor, Massiel. Cançons en i per a tot. My friends. Intensitat. Una copa? Unes cookies. Com en Kurt Cobain. Puc posar una cançó?

​​​​​​​

Fitxa artística

Obra de creació pròpia de 3r B

Direcció: Xavier Núñez

Intèrprets: Juan Bolívar, Karen Codina, Andrea Martínez, Marina Morro, Isabel Pappalardo, Guillem Rey

 

Composició musical: Jaume Font “Fonti”

@imatge cartell: Xen Garcinuño

RAI. Alumnat de 3A amb Caterina Alorda

Sinopsi

Immigrar, viatjar, prendre decisions i arriscar-se. Històries normalment carregades de drama i desgràcia que ocorren diàriament…i que nosaltres emprar per crear? per incitar l’aplaudiment del públic?

​​​​​​​

Fitxa artística

Obra de creació pròpia de 3r A

Direcció: Caterina Alorda

Intèrprets: Tòfol Cladera, Lina Quiroga, Lucía Mir i Dani