Publicacions

Per a comprar les publicacions editades per l’ESADIB es pot sol·licitar informació en el mail esadib@fesmae.com o consultar a la biblioteca de l’escola.

Lliçons
inaugurals

Lecciones inaugurales
Lecciones inaugurales
Lecciones inaugurales
Lecciones inaugurales

Quaderns
de recerca
escènica

Cuadernos de investigación escénica
Cuadernos de investigación escénica