Erasmus

INBOUND ERASMYS INFORMATION – ‘ENGLISH’

 

Erasmus+ és el programa de la Unió Europea per a donar suport a l’educació, formació, joventut i esport a Europa, i contribuir a la creació d’una societat de coneixement avançat, amb desenvolupament econòmic sostenible, més i millors oportunitats d’ocupació, major inclusió i cohesió social. El seu predecessor, el Programa Erasmus fou proposat el 1987 per les institucions europees com a part del Programa d’Aprenentatge Permanent (Lifelong Learning Programme) per facilitar l’intercanvi, la cooperació i la mobilitat entre els sistemes d’educació i formació als països europeus involucrats. 

El programa Erasmus+ (guies oficials) cobreix activitats d’intercanvi amb països del programa (de la U.E.) i associats: mobilitat estudiants per a realització d’estudis o pràctiques, i mobilitat del personal docent i no docent tant formació com per intercanvi de docència.

 

L’ESADIB és signatària de la Carta Erasmus, per a promoure la cooperació i l’intercanvi de mobilitat amb altres institucions. 

A través del programa ERASMUS+, l’ESADIB envia i rep estudiants que vulguin perfeccionar les seves habilitats, així com professorat i personal que vulgui compartir experiències.

 

Les mobilitats poden ser sortints (estudiants i personal de l’ESADIB pot efectuar mobilitat a altres institucions fora del territori nacional) o entrant (estudiants o personal d’institucions de fora del territori nacional poden venir a l’ESADIB).

  • Mobilitat d’estudiants per estudis (SMS, Student Mobility for Studies): intercanvi que es pot dur a terme durant els estudis de grau o equivalent.
  • Mobilitat d’estudiants per pràctiques (SMT, Student Mobility for Training): Pràctiques per a estudiants un cop acabats els estudis.
  • Mobilitat de personal docent i no docent:
    • Per formació (STT, Staff for Training): Mobilitats per rebre formació directa o a través d’observació.
    • Per ensenyament (STA, Staff Teaching Assignment): Mobilitats per impartir docència, o convidar personal per impartir docència a l’ESADIB. Es pot combinar amb formació en la mateixa mobilitat.

Als enllaços a la normativa (a dalt) hi trobareu les condicions, requisits i altra informació. Els estudiants també us podeu descarregar l’Erasmus+ App, disponible també per Android i Apple.

 

Els intercanvis es coordinen des del Departament de Mobilitat de l’ESADIB, creat el 2014:

Documentació d’interès del Departament de Mobilitat de l’ESADIB

Durant el curs 2021-22 l’Esadib disposa de projectes d’acció Erasmus+ 2020 i 2021, que es regeixen cadascun per la seva normativa:

Resums de les Guies Erasmus creades per l’ESADIB, i enllaços a les guies oficials Erasmus+ de la Comissió Europea (no disponibles en català)

SOL·LICITUDS MOBILITAT ESTUDIANTS I PERSONAL

Veure requisits, criteris de selecció i llista d’acords bilaterals als enllaços a les normatives (segons projecte) del Departament de Mobilitat.

 

Alumnes: Termini de sol·licituds

Data límit: de 15/12/2022 a les 00:00 fins el 25/01/2023 a les 23:59h. NO S’ACCEPTARAN EN CAP CAS SOL·LICITUDS FORA D’AQUEST TERMINI.

ESTUDIANTS PER ESTUDIS emplenant aquest formulari en línia.
ESTUDIANTS PER PRÀCTIQUES emplenant aquest formulari en línia.

 

Personal docent i no docent: Termini de sol·licituds