Erasmus

INBOUND MOBILITY – INFORMATION SHEET *click here

Erasmus+ és el programa de la Unió Europea per a donar suport a l’educació, formació, joventut i esport a Europa, i contribuir a la creació d’una societat de coneixement avançat, amb desenvolupament econòmic sostenible, més i millors oportunitats d’ocupació, major inclusió i cohesió social. El seu predecessor, el Programa Erasmus fou proposat el 1987 per les institucions europees com a part del Programa d’Aprenentatge Permanent (Lifelong Learning Programme) per facilitar l’intercanvi, la cooperació i la mobilitat entre els sistemes d’educació i formació als països europeus involucrats. 

El programa Erasmus+ (guia oficial) cobreix actualment diverses activitats d’intercanvi sobretot però no limitat a l’àmbit europeu: mobilitat estudiants per a realització d’estudis, estudiants pràctiques, mobilitat de professorat tant per formació com per intercanvi d’ensenyament, i mobilitat de personal administratiu. 

 

L’ESADIB és signatària de la Carta Erasmus, per a promoure la cooperació i l’intercanvi de mobilitat amb altres institucions. 

Cada any, l’ESADIB envia i rep estudiants que vulguin perfeccionar les seves habilitats, professorat que vulgui compartir experiències. i envia estudiants a altres institucions.  

Els intercanvis ERASMUS de mobilitat europea i internacional de l’alumnat i personal docent i no docent del centre es coordinen des del Departament de Mobilitat de l’ESADIB: 

 

Els alumnes i el personal docent i no docent de l’ESADIB tenen la possibilitat de realitzar mobilitat internacional dins del Programa Erasmus +. Aquesta mobilitat es podrà dur a terme: 

  • Per estudiants per estudis: en Escoles Superiors d’Art dramàtic de la Unió Europea amb les quals l’Esadib tengui signat acord bilateral. 
  • Per estudiants per pràctiques: en qualsevol tipus d’institució relacionada amb l’àmbit teatral (sempre que no sigui per fer un programa d’estudis superiors oficials). 
  • Per personal docent i no docent: 
  • Per formació: En institucions d’educació superior amb les que l’Esadib tengui o pugui establir acord bilateral, o en organitzacions (empreses, companyies etc.) on es pugui fer formació relacionada amb la tasca de l’Esadib en els àmbits educatiu, formatiu, de joventut, recerca o innovació educativa de l’Esadib). 
  • Per ensenyament (només personal docent): En qualsevol institució superior signatària d’una ECHE (Carta Erasmus) amb la que l’Esadib tengui o pugui establir acord bilateral.

 

> Es recomana consultar l’Erasmus+ App, disponible també per Android i Apple.

  

Durant el curs 2021-22 l’Esadib disposa de projectes Erasmus+ 2020 i 2021.    

Extractes de les Guies oficials Erasmus+ (no disponibles en català). 

– Projecte 2021-22, pgs 44-67 (angl/cast) 

– Projecte 2020-21, pgs 33-51 (angl/cast) 

 

Documentació del Sistema de Mobilitat Erasmus de l’ESADIB

Sol·licituts de Mobilitat per estudiants i professorat

Veure requisits, criteris de selecció i llista d’acords bilaterals a la Normativa del Departament de Mobilitat.

Alumnes: Termini de sol·licituds 

Data límit: de 19/12/2021 a les 00:00 fins el 31/01/2022 a les 23:59h. NO S’ACCEPTARAN EN CAP CAS SOL·LICITUDS FORA D’AQUEST TERMINI. 

ESTUDIANTS PER ESTUDIS emplenant aquest formulari en línia.
ESTUDIANTS PER PRÀCTIQUES emplenant aquest formulari en línia. 

 

 

Personal docent i no docent: Termini de sol·licituds 

  • Durant tot el curs acadèmic, a través per correu electrònic al Departament de Mobilitat: Fanny Marí (erasmus@esadib.com)