Preinscripció per al curs 2020/2021

Obert el termini de preinscripció per a totes aquelles persones interessades a cursar els estudis superiors d’Art Dramàtic, equivalents a grau universitari.

Requisits
d’accés

Aspirants amb requisits acadèmics:

  • Títol de Batxillerat o equivalent
  • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys
  • Títol universitari

 

Aspirants sense requisits acadèmics i majors de 18 anys que reuneixin els requisits següents:

a) Tenir 18 anys complerts o complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova

b) Acreditar haver superat alguna de les següents proves:

  • Prova d’accés a cicles formatius de grau superior
  • Prova d’accés de caràcter general als ensenyaments esportius de règim especial de grau superior o a les formacions esportives de nivell III
  • Haver superat la part general de la prova d’accés al grau superior dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny. De manera excepcional per al curs 2020-2021, a causa de la situació ocasionada per la COVID-19, també s’hi poden inscriure les persones que estiguin pendents de realitzar aquesta prova que es convoca anualment, tot i que la inscripció i la posterior matrícula quedarà condicionada fins que es presenti el certificat de superació de la prova i sempre abans de la publicació d’adjudicació definitiva de places.
  • Prova d’accés a mòduls professionals de nivell 3

 

Aspirants que hagin superat les proves d’accés en qualsevol centre superior d’Art Dramàtic del territori espanyol durant l’any en curs i sempre que l’ESADIB tengui places vacants:

Aquests aspirants no hauran de realitzar les proves d’accés a l’ESADIB.

Termini
de preinscripció

El termini de preinscripció és del 20 de maig al 23 de juny de 2020.

Sol·licitud d’inscripció

1. Instruccions per formalitzar la inscripció (PDF)
2. Sol·licitud d’inscripció (link a Cognito Forms – Formulari en línia)
3. Calendari (PDF)
4. Exercicis (PDF)
5. BOIB regulació prova específica (PDF)

Notícies

20 Maig, 2020

L’ESADIB obre el termini de preinscripcions per a les proves d’accés 2020-2021. Totes aquelles persones interessades a presen...

Entra

6 Maig, 2020

Un vegada més l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears, obre les seves portes a totes aquelles persones interessa...

Entra

27 Març, 2020

Missatge dia Mundial del Teatre El Teatre com a santuari, és el títol que ha triat el dramaturg Shahid Nameed pel seu missatge sobre el Di...

Entra