Preinscripció per al curs 2021/2022

La convocatòria de preinscripció, proves d’accés i matriculació per al curs 2021/2022 es publicarà a partir del mes de maig de 2021.

 

Requisits
d’accés

Aspirants amb requisits acadèmics:

  • Títol de batxillerat o equivalent
  • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys
  • Títol universitari

 

Aspirants sense requisits acadèmics i majors de 18 anys que reuneixin els requisits següents:

a) Tenir 18 anys complerts o complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova

b) Acreditar haver superat alguna de les següents proves:

  • Prova d’accés a cicles formatius de grau superior
  • Prova d’accés de caràcter general als ensenyaments esportius de règim especial de grau superior o a les formacions esportives de nivell III
  • Haver superat la part general de la prova d’accés al grau superior dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny.
  • Prova d’accés a mòduls professionals de nivell 3

 

Aspirants que hagin superat les proves d’accés en qualsevol centre superior d’Art Dramàtic del territori espanyol durant l’any en curs i sempre que l’ESADIB tengui places vacants:

Aquests aspirants no hauran de realitzar les proves d’accés a l’ESADIB.

Termini
de preinscripció

A nivell orientatiu, la preinscripció per accedir al curs 2020/21 es va realitzar del 20 de maig al 23 de juny i, en segona convocatòria, de l’1 al 29 de juliol de 2020.

Arxius de la convocatòria extraordinària

1. Instruccions per formalitzar la inscripció (PDF)

2. Protocol de Contingència amb les mesures d’obligatori compliment (PDF)

3. Sol·licitud d’inscripció (Formulari en línia)

4. Calendari (PDF)

5. Exercicis (PDF)

6. BOIB regulació prova específica (PDF)

Notícies

1 Juliol, 2020

L’ESADIB obre el segon termini d’inscripció per a les proves d’accés del curs 2020-2021. Totes aquelles persones interes...

Entra

12 Juny, 2020

L’ESADIB comunica que les proves d’accés per al curs 2020-2021 es realitzaran de forma presencial i a través de cita prèvia e...

Entra

20 Maig, 2020

L’ESADIB obre el primer termini d’inscripció per a les proves d’accés del curs 2020-2021. Totes aquelles persones intere...

Entra