Arts escèniques, creativitat i neurociències:
laboratoris de creació escènica contemporània

El projecte de recerca planteja el desenvolupament de tres laboratoris de creació escènica contemporània emmarcats dins de la recerca performativa del procés creatiu de l’actor i els fonaments científics que el sustenten des de la interacció de l’art dramàtic i el camp de les neurociències cognitives, a partir d’un concepte bàsic i vertebrador per a l’exploració: la memòria.

El projecte

Tant des del punt de vista neurocientífic com des de la pràctica artística, la memòria i els seus processos es presenten com un espai de recerca i creació: des de l’entrenament actoral fins a la configuració dramatúrgica de l’espectacle. Durant el segle XX i principis del XXI els procediments de la memòria han estat molt presents dins de les arts escèniques, des dels mètodes interpretatius de mestres com Stanislavsky o Grotowski fins als processos de creació dramàtica com el teatre-documento, el teatre de la memòria històrica o el teatre del testimoniatge.

 

El treball desenvolupat en aquest laboratori es va centrar en dos aspectes fonamentals:

  • La memòria com a eina per al desenvolupament del procés pedagògic i creatiu de l’actor
  • La memòria com a mecanisme per a la construcció dramatúrgica i la creació escènica

Els laboratoris

A partir del concepte vertebrador de la memòria i el treball de l’actor, s’han articulat tres laboratoris des de tres recorreguts de la creació escènica, que són els següents:

Actor, memòria i el text
Laboratori coordinat pel Dr. Martí Fons i dirigit pel Sr. Pere Fullana.

Actor, memòria i el cos
Laboratori coordinat pel Dr. Martí Fons i dirigit per la Dra. Maite Villar.

Actor, memòria i el multimèdia
Laboratori coordinat pel Dr. Martí Fons i dirigit per la Dra. Cecilia Hernández.

Finançament

Projecte finançat en la seva integritat per accions especials R+D amb fons europeus FEDER, amb referència de projecte AAEE59/2015 aconseguit per concurrència competitiva en la convocatòria de 2015 de la Direcció General de Innovació i Recerca de la Vicepresidència de la Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme del Govern Balear.