Concurs per a la contractació de subministrament d’equipament informàtic i audiovisual

Concurs per a la contractació, amb procediment d’adjudicació obert, de subministrament d’equipament informàtic i audiovisual per a la Fundació per a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB).

Aquesta actuació esta cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), a través del programa operatiu de les Illes Balears 2014-2020, que s’articula via conveni amb el Govern de les Illes Balears.

Termini de presentació d’ofertes: Fins al 21 de juliol de 2017.
Lloc de lliurament: ESADIB – c/ Morer, 6 – 07001 Palma (Illes Balears).

Documents

Enllaços