CONFERÈNCIA: L’ACTOR I L’ESCENOTÈCNIA, A CÀRREC DE DUESMENT

Dia 22 de maig a les 14:15, tindrà lloc a l’auditori de l’ESADIB la conferència L’actor i l’escenotècnia, a càrrec de Juanro Campos i Alberto Cubillo, els creadors de Duesment.

Aquesta conferència té com a objectiu donar una visió global de les necessitats tècniques que es requereixen al món de les arts escèniques i la importància del seu coneixement per part de tot l’equip artistic.

Guió de continguts:

•Diferències entre els tipus de lluminàries existents per a la luminotècnia teatral i les seves possibilitats.
•L’actor vs il•luminació. Buscar la llum. Col•locació en escena, marques escenari. Interiorització de les posicions en escena.
•Esquema de la infraestructura necessària per al funcionament del material luminotècnic.
•Esquema de la infraestructura necessària per al funcionament dels audiovisuals.
•Anàlisi de la infraestructura tècnica existent en els teatres i de com a afecta a la consecució de l’espectacle.
•Gestió tècnica d’un espectacle. Relació direcció – producció – equip artístic – equip tècnic.

•Noves tecnologies aplicades a les arts escèniques. Programari existent per a l’execució d’espectacles, els seus avantatges i possibilitats.
•Demostració. QLAB – DLIGTH – WIFI – IPAD – COMANDAMENT WII.
Torn obert de preguntes.