ESTRENA DE POMMERAT A L’ESADIB

L’’ESADIB va presentar ahir Pommerat, taller de text dels alumnes de tercer corresponent a l’assignatura Taller I.

L’univers que proposa Joël Pommerat sovint col·loca l’espectador en un indret d’incertesa i d’inquietud. Per a ell l’escriptura pren forma amb i a partir del que va passant en escena; és un element més entre tots els altres i no li atorga una jerarquia superior.

Es varen agafar quatre escenes de l’obra “La reunificació de les dues Corees” per fer el taller de tercer curs. La finalitat d’aquest treball rau en la transversalitat; és a dir, en l’aplicació de les competències assolides en altres assignatures dins el context de la interpretació teatral, opció textual.

Intèrprets: Martina Damico, Auba Gelabert, Gori Molina, Gabriel Morro, Laia Prieto i Marina Truyols.

Director del taller: Mateu Grau

  • Representación Pommerat
  • Pommerat