MATRÍCULA PER AL CURS ACADÈMIC 2007-2008

El termini pel lliurament de documentació de matrícula per al proper curs 2007-2008 és del 19 al 21 de setembre a secretaria. Aquesta matrícula no es pot fer per correu ni per internet.

La nova matrícula de primer curs la poden fer efectiva els 24 primers aspirants que hagin superat les proves d’accés. En el cas que hi hagués renuncies de places, s’han de comunicar per escrit a l’ESADIB en el mateix termini que la matrícula. La llista de vacants es publicaria el dilluns 24 de setembre i s’obriria el termini de matrícula per a les places vacants del 26 al 27 de setembre.

Documents