ESADIB

NOU TERMINI DE PREINSCRIPCIÓ PER AL CURS 2019-20

Obert un nou termini de preinscripció per a tots els aspirants que vulguin cursar els estudis superiors d’art dramàtic a la nostra comunitat. L’ESADIB ofereix els estudis superiors d’art dramàtic, equivalents a grau universitari.

Aquest termini correspon a la convocatòria extraordinària de setembre per a les proves d’accés a l’ESADIB.

Requisits d’Accés

Aspirants amb requisits acadèmics (títol de batxiller o equivalent, haver superat la prova de majors de 25 anys d’accés a la universitat, títol universitari).

Aspirants sense requisits acadèmics i més grans de 18 anys que reuneixin els requisits següents:

a) tenir 18 anys o més, o fer devuit anys dins l’any natural en què es fa la prova.
b) Acreditar haver superat alguna de les proves següents:
• Prova d’accés a cicles formatius de grau superior.
• Prova d’accés de caràcter general als ensenyaments esportius de règim especial de grau superior o a les formacions esportives de nivell III.
• Haver superat la part general de la prova d’accés al grau superior dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny.

• Prova d’accés a mòduls professionals de nivell 3.

Termini de lliurament: de l’1 al 26 de juliol.

Aquesta documentació ha de presentar-se a l’ESADIB, al c. del Morer, 6. de Palma.

Documents