PREINSCRIPCIÓ PER AL CURS 2017-2018

Obert el termini de preinscripció per a tots els aspirants que vulguin cursar els estudis superiors d’art dramàtic a la nostra comunitat. L’ESADIB ofereix els estudis superiors d’Art Dramàtic, equivalents a grau universitari.

Requisits d’Accés

·Aspirants amb requisits acadèmics (títol de batxiller o equivalent, haver superat la prova de majors de 25 anys d’accés a la universitat, títol universitari).

·Aspirants sense requisits acadèmics i més grans de 18 anys que reuneixin els requisits següents:

a) Tenir 18 anys o més, o fer devuit anys dins l’any natural en què es fa la prova.
b) Acreditar haver superat alguna de les proves següents:
·Prova d’accés a cicles formatius de grau superior.
·Prova d’accés de caràcter general als ensenyaments esportius de règim especial de grau superior o a les formacions esportives de nivell III.
·Haver superat la part general de la prova d’accés al grau superior dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny.

·Prova d’accés a mòduls professionals de nivell 3.

El termini de lliurament és del 15 de maig al 23 de juny.

Aquesta documentació ha de presentar-se a l’ESADIB, al c. del Morer, 6. de Palma.

Documents