PROVES D’ACCÉS PER AL CURS 2011-12- CONVOCATÒRIA JULIOL

Informacions del Tribunal de les proves d’accés per al curs 2011-12.

· 30/06/2011 Llista provisional dels aspirants admesos i exclosos per a la convocatòria de les proves d’accés a l’ESADIB (30-06-11).

· 06/07/2011 Llista definitiva dels aspirants admesos i exclosos per a la convocatòria de les proves d’accés a l’ESADIB (06-07-11).

·18/07/2011 Llista provisional dels aspirants que han superat la prova específica dels aspirants preinscrits fins al 29 de juny. Període d’al·legacions fins al 21 de juliol.

·22/07/2011 Llista definitiva dels aspirants que han superat la prova específica i llista provisional d’adjudicació de places de la convocatòria de proves d’accés a l’Escola Superior d’Art Dramàtic. Període d’al·legacions del 25 al 27 de juliol.

·28/07/2011 Llista definitiva d’adjudicació de places de la convocatòria de proves d’accés a l’Escola Superior d’Art Dramàtic.

·Imprès de matrícula per al curs 2011-12.

·Instruccions per tramitar la matrícula per al curs 2011-12.

·Preus de matrícula per al curs 2011-12.

Documents