PROVES D’ACCÉS PER AL CURS 2012-13

Informacions de la Comissió Avaluadora de les proves d’accés per al curs 2012-13.

· 28/06/2012 Llista provisional dels aspirants admesos i exclosos per a la convocatòria de les proves d’accés a l’ESADIB (28-06-12).

· 04/07/2012 Llista definitiva dels aspirants admesos i exclosos per a la convocatòria de les proves d’accés a l’ESADIB (04-07-12).

·16/07/2012 Llista provisional dels aspirants que han superat la prova específica dels aspirants preinscrits fins al 27 de juny. Període d’al·legacions fins al 19 de juliol. (16-07-12)

·20/07/2012 Llista definitiva dels aspirants que han superat la prova específica i llista provisional d’adjudicació de places de la convocatòria de proves d’accés a l’Escola Superior d’Art Dramàtic. Període d’al·legacions del 23 al 25 de juliol.

·26/07/2012 Llista definitiva d’adjudicació de places de la convocatòria de proves d’accés a l’Escola Superior d’Art Dramàtic.

·01/08/2012 Informe de les places vacants de la convocatòria de proves d’accés a l’Escola Superior d’Art Dramàtic.

·Imprès de matrícula per al curs 2012-13.

·Instruccions per tramitar la matrícula per al curs 2012-13.

·Preus de matrícula per al curs 2012-13.

Documents