PROVES D’ACCÉS PER AL CURS 2014-15 – CONVOCATÒRIA SETEMBRE

Informacions de la Comissió Avaluadora de les proves d’accés per al curs 2014-15 per a la convocatòria extraordinària de setembre a les proves d’accés a l’ESADIB:

· 01/08/2014 Llista provisional dels aspirants admesos i exclosos per a la convocatòria extraordinària de les proves d’accés a l’ESADIB. Període d’al·legacions fins al 6 d’agost.

· 07/08/2014 Llista definitiva dels aspirants admesos i exclosos per a la convocatòria extraordinària de les proves d’accés a l’ESADIB .

· 04/09/2014 Llista provisional dels aspirants que han superat la prova específica de la convocatòria extraordinària de les proves d’accés. Període d’al·legacions fins al 9 de setembre.

· 10/09/2014 Llista definitiva dels aspirants que han superat la prova específica i la llista provisional d’adjudicació de places de la convocatòria extraordinària de les proves d’accés. Període d’al·legacions fins al 15 de setembre.

•15/09/2014 Llista definitiva d’adjudicació de places de la convocatòria extraordinària de les proves d’accés a l’Escola Superior d’Art Dramàtic.

·17/09/2014 Informe de les places vacants de la convocatòria extraordinària de les proves d’accés a l’Escola Superior d’Art Dramàtic.

Documents