PROVES D’ACCÉS PER AL CURS 2015-16

Informacions de la Comissió Avaluadora de les proves d’accés per al curs 2015-16.

·26/06/2015 Llista provisional dels aspirants admesos i exclosos per a la convocatòria de les proves d’accés a l’ESADIB (26-06-15).

· 02/07/2015 Llista definitiva dels aspirants admesos i exclosos per a la convocatòria de les proves d’accés a l’ESADIB (02-07-15).

•13/07/2015 Llista provisional dels aspirants que han superat la prova específica dels aspirants preinscrits fins al 25 de juny. Període d’al•legacions fins al 16 de juliol. (13-07-15)

•17/07/2015 Llista definitiva dels aspirants que han superat la prova específica i llista provisional d’adjudicació de places de la convocatòria de proves d’accés a l’Escola Superior d’Art Dramàtic. Període d’al•legacions del 20 al 22 de juliol. (17-07-15)

•23/07/2015 Llista definitiva d’adjudicació de places de la convocatòria de proves d’accés a l’Escola Superior d’Art Dramàtic. (23-07-15)

•29/07/2015 Informe de les places vacants de la convocatòria de proves d’accés a l’Escola Superior d’Art Dramàtic. (29-07-15)

Documents