PROVES D’ACCÉS PER AL CURS 2016-17 CONVOCATÒRIA SETEMBRE

Informacions de la Comissió Avaluadora de les proves d’accés per al curs 2016-17 per a la convocatòria extraordinària de setembre a les proves d’accés a l’ESADIB:

· 28/07/2016 Llista provisional dels aspirants admesos i exclosos per a la convocatòria extraordinària de les proves d’accés a l’ESADIB. Període d’al·legacions fins al 2 d’agost.

· 03/08/2016 Llista definitiva dels aspirants admesos i exclosos per a la convocatòria extraordinària de les proves d’accés a l’ESADIB.

· 05/09/2016 Llista provisional dels aspirants que han superat la prova específica de la convocatòria extraordinària de les proves d’accés. Període d’al·legacions fins al 8 de setembre.

· 08/09/2016 Llista definitiva dels aspirants que han superat la prova específica i llista provisional d’adjudicació de places de la convocatòria extraordinària de les proves d’accés. Període d’al·legacions fins al 13 de setembre.

· a) Imprès de matrícula.

· b) Instruccions per tramitar la matrícula.

· c) Preus de matrícula.

· d) Contracte de cessió de dades a Mapfre (majors de 28 anys).

·13/09/2016 Llista definitiva d’adjudicació de places de la convocatòria extraordinària de les proves d’accés a l’Escola Superior d’Art Dramàtic.

·15/09/2016 Informe de les places vacants de la convocatòria extraordinària de les proves d’accés a l’Escola Superior d’Art Dramàtic.

Documents