PROVES D’ACCÉS PER AL CURS 2018-19 – CONVOCATÒRIA SETEMBRE

Informacions de la Comissió Avaluadora de les proves d’accés per al curs 2018-19 per a la convocatòria extraordinària de setembre a les proves d’accés a l’ESADIB:

· 30/07/2018 Llista provisional dels aspirants admesos i exclosos per a la convocatòria extraordinària de les proves d’accés a l’ESADIB. Període d’al·legacions fins al 2 d’agost.

· 03/08/2018 Llista definitiva dels aspirants admesos i exclosos per a la convocatòria extraordinària de les proves d’accés a l’ESADIB.

· 05/09/2018 Llista provisional dels aspirants que han superat la prova específica de la convocatòria extraordinària de les proves d’accés. Període d’al·legacions fins al 10 de setembre.

· 10/09/2018 Llista definitiva dels aspirants que han superat la prova específica i llista provisional d’adjudicació de places de la convocatòria extraordinària de les proves d’accés. Període d’al·legacions fins al 13 de setembre.

· a) Imprès de matrícula.

· b) Instruccions per tramitar la matrícula.

· c) Preus de matrícula.

· d) Contracte de cessió de dades a Mapfre (majors de 28 anys).

·13/09/2018 Llista definitiva d’adjudicació de places de la convocatòria extraordinària de les proves d’accés a l’Escola Superior d’Art Dramàtic.

·17/09/2018 Informe de les places vacants de la convocatòria extraordinària de les proves d’accés a l’Escola Superior d’Art Dramàtic.

Documents