ESADIB

PROVES D’ACCÉS PER AL CURS 2019-20 – CONVOCATÒRIA DE JULIOL

Informacions de la comissió avaluadora de les proves d’accés per al curs 2019-20.

· 25/06/2019 Llista provisional dels aspirants admesos i exclosos per a la convocatòria de les proves d’accés a l’ESADIB.

· 28/06/2019 Llista definitiva dels aspirants admesos i exclosos per a la convocatòria de les proves d’accés a l’ESADIB.

·09/07/2019 Llista provisional dels aspirants que han superat la prova específica dels aspirants preinscrits fins al 20 de juny. Període d’al·legacions del 10 al 12 de juliol.

·15/07/2019 Llista definitiva dels aspirants que han superat la prova específica i llista provisional d’adjudicació de places de la convocatòria de proves d’accés a l’Escola Superior d’Art Dramàtic. Període d’al·legacions del 16 al 18 de juliol.

·19/07/2019 Llista definitiva d’adjudicació de places de la convocatòria de proves d’accés a l’Escola Superior d’Art Dramàtic.

· a)Instruccions per tramitar la matrícula.

· b)Imprès de matrícula.

· c)Preus de matrícula.

· d)Contracte de cessió de dades a Prebal (majors de 28 anys).

·25/07/2019 Llista de places vacants per al curs 2019-20 de la convocatòria de proves d’accés a l’Escola Superior d’Art Dramàtic.

Documents

Enllaços