SELECCIÓ DE DIRECTOR DE L’ESADIB

· Resolució per a la selecció de director de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears: (28-08-12)

1.Llista definitiva dels candidats admesos i exclosos per a la convocatòria de selecció de director de l’ESADIB.

2. Llista definitiva amb el nom del candidat que ha superat el procés de selecció i les puntuacions obtingudes. Període d’al·legacions: 5 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació.

Documents