SESSIONS DE REFLEXIÓ DEL SECTOR TEATRAL

Dimecres 10 de març va tenir lloc a l’ESADIB la primera Sessió de reflexió del sector teatral en què es reuniren els membres de les associacions de professionals ABET i AAAPIB. Aquesta primera reunió forma part d’una sèrie d’encontres del sector teatral que tenen com a objectiu el plantejament d’anàlisis, fulls de ruta, compromisos i acords, a fi de perfilar una certa unitat en els objectius immediats i a mig termini d’un sector que es troba amb dificultats.

L’Escola Superior d’Art Dramàtic considera que un centre superior artístic ha de ser un lloc de reflexió, de debat, de crítica i de producció intel?lectual obert a la societat; en aquest marc i conscients de la situació precària que pateix el sector, encara dèbil, davant d’una situació de crisi econòmica, i havent rebut diferents demandes per part de representants del sector, l’escola s’obre perquè s’articuli un espai de reflexió.

El següent encontre serà entre els membres de les associacions ABET i ADEBAE.