Alumnat

En aquest espai trobaràs tots els accessos a la informació d’interès per al teu dia a dia com a alumne de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears. Des del calendari acadèmic, l’accés al fons documental i a la Intranet, els horaris de la biblioteca o les xarxes socials del centre.

Calendari
escolar

Inici del curs: 20 de setembre de 2022

Final de curs: 07 de juliol de 2023

Vacances
Hivern

Primavera

Del 23 de desembre de 2022 al 5 de gener de 2022 (Nadal)
Del 6 al 14 d’abril de 2023 (Pasqua)

Vacances
Hivern
Del 23 de desembre de 2022 al 5 de gener de 2023 (Nadal)

Primavera
Del 6 al 14 d’abril de 2023 (Pasqua)

Dies festius
Festa Nacional

Festa a lliure disposició

Tots Sants

Dia de la Constitució

Inmaculada Concepció

Sant Sebastià (Festa Local)

Festa a lliure disposició

Festa escolar unificada

Dia de les Illes Balears

Dia del treballador

12 d’octubre de 2022

31 d’octubre del 2022

1 de novembre de 2022

6 de desembre de 2022

8 de desembre de 2022

20 de gener de 2023

27 de febrer de 2023

28 de febrer de 2023

1 de març de 2023

1 de maig de 2023

Dies Festius:

Dies festius
Festa Nacional: 12 d’octubre de 2022

Festa a lliure disposició: 31 d’octubre de 2022

Tots Sants: 1 de novembre de 2022

Dia de la Constitució: 6 de desembre de 2022

Inmaculada Concepció: 8 de desembre de 2022

Sant Sebastià (Festa Local): 20 de gener de 2023

Festa a lliure disposició: 27 de febrer de 2023

Festa escolar unificada: 28 de febrer de 2023

Dia de les Illes Balears: 1 de març de 2023

Dia del treballador: 1 de maig de 2023

Fons
documental

Disposes d’un espai de consulta i de treball reservat als estudiants i també a personal investigador situat a la biblioteca de l’ESADIB. Aquest espai compta amb un fons especialitzat en arts escèniques (llibres, revistes, DVD, …), amb ordinadors amb accés a internet, amb un servei de préstec i una connexió a la xarxa universitària.

Enllaç al catàleg

Horaris
de biblioteca

Matins

De 9 a 14h.
Estudi, ús d’ordinadors i préstec.

Notícies