Alumnat

En aquest espai trobaràs tots els accessos a la informació d’interès per al teu dia a dia com a alumne de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears. Des del calendari acadèmic, l’accés al fons documental i a la Intranet, els horaris de la biblioteca o les xarxes socials del centre.

Calendari
escolar

Inici del curs: 19 de setembre de 2019

Final de curs: 10 de juliol de 2020

Vacances
Hivern

Primavera

Del 23 de desembre de 2019 al 7 de gener de 2020 (Nadal)
Del 9 al 19 d’abril de 2020 (Pasqua)

Vacances
Hivern
Del 23 de desembre de 2019 al 7 de gener de 2020 (Nadal)

Primavera
Del 9 al 19 d’abril de 2020 (Pasqua)

Dies festius
Festa Nacional
Dia de tots els Sants
Festa de lliure disposició
Dia de la Constitució
Sant Sebastià (Festa local)
Festa escolar unificada
Dia del Treballador
Festa de lliure disposició
2a Festa local de Palma

12 d’octubre de 2019 (dissabte)
1 de novembre de 2019 (divendres)
4 de novembre de 2019 (dilluns)
6 de desembre de 2019 (divendres)
20 de gener de 2020 (dilluns)
28 de febrer de 2020 (divendres)
1 de maig de 2020 (divendres)
4 de maig de 2020 (dilluns)
24 de juny de 2020 (dimecres)

Días festivos
Fiesta Nacional
12 de octubre de 2019 (sábado)

Día de todos los Santos
1 de noviembre de 2019 (viernes)

Fiesta de libre disposición
4 de noviembre de 2019 (lunes)

Día de la Constitución
6 de diciembre de 2019 (viernes)

San Sebastián (Fiesta local)
20 de enero de 2020 (lunes)

Fiesta escolar unificada
28 de febrero de 2020 (viernes)

Día del Trabajador
1 de mayo de 2020 (viernes)

Fiesta de libre disposición
4 de mayo de 2020 (lunes)

2ª Fiesta local de Palma
24 de junio de 2020 (miércoles)

Fons
documental

Disposes d’un espai de consulta i de treball reservat als estudiants i també a personal investigador situat a la biblioteca de l’ESADIB. Aquest espai compta amb un fons especialitzat en arts escèniques (llibres, revistes, DVD, …), amb ordinadors amb accés a internet, amb un servei de préstec i una connexió a la xarxa universitària.

Enllaç al catàleg

Horaris
de biblioteca

Matins

De 9 a 14h.
Estudi, ús d’ordinadors i préstec.

Notícies

1 Juliol, 2020

L’ESADIB obre el segon termini d’inscripció per a les proves d’accés del curs 2020-2021. Totes aquelles persones interes...

Entra

12 Juny, 2020

L’ESADIB comunica que les proves d’accés per al curs 2020-2021 es realitzaran de forma presencial i a través de cita prèvia e...

Entra

20 Maig, 2020

L’ESADIB obre el primer termini d’inscripció per a les proves d’accés del curs 2020-2021. Totes aquelles persones intere...

Entra