Alumnat

En aquest espai trobaràs tots els accessos a la informació d’interès per al teu dia a dia com a alumne de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears. Des del calendari acadèmic, l’accés al fons documental i a la Intranet, els horaris de la biblioteca o les xarxes socials del centre.

Calendari
escolar

Inici del curs: 21 de setembre de 2023

Final de curs: 05 de juliol de 2024

Vacances
Hivern

Primavera

Del 22 de desembre de 2023 al 5 de gener de 2024 (Nadal)
Del 28 de març al 5 d ‘abril de 2024 (Pasqua)

Vacances
Hivern
Del 22 de desembre de 2023 al 5 de gener de 2024 (Nadal)

Primavera
Del 28 de març al 5 d’abril de 2024 (Pasqua)

Dies festius
Festa Nacional

Dia de lliure disposició

Tots Sants

Dia de la Constitució

Dia de lliure disposició

Inmaculada Concepció

Festa escolar unificada

Dia de les Illes Balears

Dia del treballador

Dia en substitució festa local a recuperar 

12 d’octubre de 2023

13 d’octubre del 2023

1 de novembre de 2023

6 de desembre de 2023

7 de desembre de 2023

8 de desembre de 2023

29 de febrer de 2024

1 de març de 2024

1 de maig de 2024

17 de maig de 2024

Dies festius

12 d’octubre 2023 (dijous) Festa Nacional 

13 d’octubre 2023 (divendres) Dia de lliure disposició 

1 de novembre 2023 (dimecres) Tots Sants  

6 de desembre 2023 (dimecres) Dia de la Constitució  

7 de desembre 2023 (dijous) Dia de lliure disposició 

8 de desembre 2023 (divendres) Immaculada Concepció  

29 de febrer 2024 (dijous) Festa escolar unificada  

1 de maç 2024 (divendres) Dia de les Illes Balears  

1 de maig 2024 (dimecres) Festa del treball 

17 de maig 2024 (divendres) Dia en substitució festa local a recuperar  

Fons
documental

Disposes d’un espai de consulta i de treball reservat als estudiants i també a personal investigador situat a la biblioteca de l’ESADIB. Aquest espai compta amb un fons especialitzat en arts escèniques (llibres, revistes, DVD, …), amb ordinadors amb accés a internet, amb un servei de préstec i una connexió a la xarxa universitària.

Enllaç al catàleg

Horaris
de biblioteca

Matins

De 9 a 14h.
Estudi, ús d’ordinadors i préstec.

Notícies