Concurs per a la contractació de la prestació de serveis tècnics de manteniment informàtic per a l’ESADIB

Concurs per a la contractació, amb procediment d’adjudicació obert, de la prestació de serveis tècnics de manteniment informàtic per a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB).

L’objecte del contracte és establir les bases i condicions que regiran la contractació dels serveis tècnics de manteniment de l’equipament informàtic de la Fundació per a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB), des del dia 1 de novembre de 2017 (o moment en el qual s’adjudiquin aquests serveis) fins a l’1 de novembre de 2019.

Termini de presentació d’ofertes: Fins al dia 26 d’octubre de 2017.

Lloc de lliurament: ESADIB – c/ Morer, 6 – 07001 Palma (Illes Balears).

Documents