PROVA GENERAL D’ACCÉS

Convocatòria de les proves específiques d’accés als ensenyaments artístics superiors d’Art Dramàtic, de Disseny i de Música per al curs 2023-24

 

Les persones que es vulguin matricular als ensenyaments artístics superiors i no compleixen els requisits d’accés (a. Tenir el títol de batxillerat o equivalent. b. Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.) han de sol·licitar la inscripció per fer la prova general d’accés.

La inscripció s’ha de fer mitjançant l’ANNEX 5   (Sol·licitud de prova general)  i el termini per presentar-la finalitza divendres 28 d’abril del 2023.

Les sol.licituds d’inscripció s’ha d’adreçar al Director General de Formació Professional i EAS per registre electrònic o bé en el registre de la conselleria.