CONVOCATÒRIA DE PLACES DE PROFESSORAT ESPECIALISTA

Resolució del director general de Personal Docent, de 7 d’octubre de 2010, per la qual es convoquen places de professors especialistes en centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears per al curs 2010-2011.

Enllaços