CONVOCATÒRIA DE PLACES DE PROFESSORAT ESPECIALISTA

Resolució del director general de Personal Docent, de 12 de juliol de 2010, per la qual es convoquen places de professors especialistes en centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears per al curs 2010-2011.

Documents

Enllaços