CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ DE PROFESSORAT ASSOCIAT DE L’ESADIB PER AL CURS 2016-17

Bases de la convocatòria per a la selecció de professorat associat per a distintes especialitats del personal laboral docent no permanent de la Fundació per a l´Escola Superior d´Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB)

· BOIB número 108 de 25-08-16

· Informacions de la Comissió Tècnica de Selecció de la convocatòria de selecció de professorat associat de l’ESADIB per al curs 2016-17.

·14/09/2016 Constitució de la Comissió Tècnica de Selecció.

·14/09/2016 Llista provisional dels aspirants admesos i exclosos per a la convocatòria de selecció de professorat associat de l´ESADIB per al curs 2016-17. Període d´al·legacions del 15 al 21 de setembre de 2016

·22/09/2016 Llista definitiva dels aspirants admesos i exclosos per a la convocatòria de selecció de professorat associat de l´ESADIB per al curs 2016-17.

·23/09/2016 Llista provisional dels aspirants que poden accedir a la Fase 2 i dels que no poden accedir a aquesta fase de la convocatòria de selecció de professorat associat de l´ESADIB per al curs 2016-17. Període d´al·legacions del 26 al 30 de setembre de 2016.

·03/10/2016 Llista definitiva dels aspirants que poden accedir a la Fase 2 i convocatòria d´aquesta fase per a la selecció de professorat associat de l´ESADIB per al curs 2016-17.

·05/10/2016 Llista provisional dels aspirants amb les qualificacions de les dues fases i la qualificació final de la convocatòria de selecció de professorat associat de l´ESADIB per al curs 2016-17. Període d´al·legacions del 6 al 13 d’octubre de 2016.

·14/10/2016 Llista definitiva dels aspirants que han superat les dues fases amb la qualificació final de la convocatòria de selecció de professorat associat de l´ESADIB per al curs 2016-17.

Documents