Convocatòria d’estabilització del Personal d’Administració i Serveis (PAS) de la FESMAE

El passat 23 de desembre es va firmar l’Acord del Patronat de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB) pel qual s’aprova la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places del Personal d’Administració i Serveis (PAS) de la FESMAE.

L’informació es troba recollida al BOIB Núm. 170 del 30 de desembre de 2022 / Fascicle 310 – Sec. II. – Pàg. 61893

ATENCIÓ: CORRECCIÓ D’ERRADES SOBRE EL BOIB 170 DE 30 de desembre, al BOIB Núm. 10 del 21 de gener de 2023 / Fascicle 12 – Sec. II. – Pàg. 2215

 

A l’enllaç podeu realitzar els Tràmits en línia per presentar sol.licitud

En el següent enllaç trobareu la llista provisional de persones admeses i excloses del procés de selecció.