Convocatòria i bases per a la selecció de professors associats per a l’ESADIB per al curs 2017-18

Resolució del president del Patronat de la Fundació per a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB) de 4 d’agost de 2017 per la qual s’autoritzen la convocatòria i les bases per a la selecció de professors associats per a diferents especialitats del personal laboral docent no permanent de la Fundació per a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears.

·04/09/2017 Constitució de la Comissió Tècnica de Selecció.

·04/09/2017 Llista provisional dels aspirants admesos i exclosos per a la convocatòria de selecció de professorat associat de l´ESADIB per al curs 2017-18. Període d´al·legacions del 5 al 7 de setembre de 2017.

·07/09/2017 Esmena en relació a l’anotació dels noms dels membres de la Comissió Tècnica de Selecció per a la selecció de professors associats per a diferents especialitats del personal laboral docent no permanent de la Fundació per a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB), segons la Resolució del president del Patronat de la Fundació per a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears de 4 d’agost de 2017 (BOIB, núm.98, 10 d’agost de 2017).

·08/09/2017 Resolució de la Comissió Tècnica de Selecció per la qual es publica la llista provisional de la puntuació de la fase 1 per a la selecció de professors associats per a diferents especialitats del personal laboral docent no permanent de la Fundació per a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB).

·08/09/2017 Resolució de la Comissió Tècnica de Selecció per la qual es publica la llista definitiva d’admesos i exclosos per a la selecció de professors associats per a diferents especialitats del personal laboral docent no permanent de la Fundació per a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB).

·18/09/2017 Resolució de la Comissió Tècnica de Selecció per la qual es publica la llista provisional dels aspirants que han superat les dues fases amb la qualificació final per a la selecció de professors associats per a les diferents especialitats del personal laboral docent no permanent de la Fundació per a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB), segons la Resolució del president del Patronat de la Fundació per a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears de 4 d’agost de 2017 (BOIB, núm. 98, 10 d’agost de 2017).

·22/09/2017 Resolució de la Comissió Tècnica de Selecció per la qual es publica la llista definitiva dels aspirants que han superat de les dues fases amb la qualificació final per a la selecció de professors associats per a les diferents especialitats del personal laboral docent no permanent de la Fundació per a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB), segons la Resolució del president del Patronat de la Fundació per a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears de 4 d’agost de 2017 (BOIB, núm. 98, 10 d’agost de 2017).

Documents

Enllaços