CONVOCATÒRIA PER A LA PROVA D’ACCÉS PER A MAJORS DE 19 ANYS SENSE REQUISITS ACADÈMICS

Resolució del director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent de 14 de febrer de 2011 per la qual es convoca la prova d’accés per a les persones més grans de denou anys sense requisits acadèmics d’accés als ensenyaments artístics superiors de grau en Art Dramàtic.


Podeu consultar els temaris i els models d’examens publicats a l’enllaç de la Direcció General de Formació Professional i Aprenentatge Permanent que us facilitem.

Un cop superada la prova, els aspirants hauran de presentar-se a la prova específica d’accés establerta per l’ESADIB conjuntament amb els aspirants que tenen requisits acadèmics en el mes de juliol de 2011.

Arxius adjunts

· Calendari.

· Instruccions.
· Resolució director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent.
· Sol·licitud d’inscripció.

Si en voleu més informació telefoneu al 971 177 181 o consulteu el web de la Direcció General de Formació Professional i Aprenentatge Permanent

Documents

Enllaços

  • 01