ERNESTO ARIAS COL•LABORA AL LABORATORI DE RECERCA DE L’ESADIB

L’actor, director i especialista en la paraula i el vers, Ernesto Arias inicia aquesta setmana la seva tasca com a col•laborador alLaboratori l’actor i la paraula de l’Espai de Recerca, Investigació i Creació (ERIC) de l’ESADIB.


Arias impartirà el Taller de Paraula i parla escènica, del 30 de setembre al 4 d’octubre. L’objectiu del Taller és presentar i compartir diferents exercicis i punts de vista que ajudin a l’actor/actriu a entendre i adquirir un bon ús de la parla escènica a partir dels supòsits que influeixen en el seu procés, tals com: la recerca d’un Cos flexible, àgil, sensible, amb capacitat d’impregnació i irradiació. El coneixement, maneig i control de la Respiració per adquirir una bona Sonoritat natural. La perícia Articulatòria on s’utilitzi la fonètica de manera virtuosa. La importància de l’Entonació. Els elements expressius com el tempo, ritme, pauses, portadors de sentit, distància d’al•locució, impulsos, etc. Recursos útils que ajudin a l’actor a convertir el text escrit (formal) en oral (col•loquial). Etc….L’ERIC com a espai-laboratori de recerca de les arts escèniques, dins el que es volen promoure projectes d’investigació-creació per a titulats superiors d’Art Dramàtic suposa un primer pas per obrir l’ESADIB cap l’espai de postgrau, seguint els objectius de l’adaptació d’aquests estudis a l’EEES mitjançant programes d’investigació dins el camp de les arts escèniques amb l’objectiu de promoure la formació de nuclis de creació escènica i estimular la emprenedoria, la interrelació de graduats, la reflexió i la investigació en l’àmbit teatral que permeti donar continuïtat als estudis superiors i sigui una plataforma d’experimentació i divulgació de la creació artística a partir de projectes innovadors i competitius.