Espai de Recerca, Innovació i Creació (ERIC)

L’entrada dels ensenyaments superiors artístics d’Art Dramàtic en l’Espai Europeu de l’Educació Superior (EEES) legitima i impulsa programes de recerca sobre la creació artística en el camp de les arts escèniques. Aquest fet permet plantejar estratègies de recerca sobre la pràctica artística que poden aprofundir en territoris científics no explorats des de la recerca habitual, centrada principalment en les metodologies humanístiques. Davant aquest repte, l’ESADIB ha creat l’Espai de Recerca, Innovació i Creació (ERIC) com a laboratori per a les arts escèniques, amb l’objectiu de promoure la formació de grups de recerca i generar projectes innovadors i competitius.

A partir de la configuració de l’ERIC, s’ha creat el grup de recerca Processos de creació escènica.

Línies de
recerca del grup
Processos de
creació escènica

El grup treballa en les següents línies de recerca:

  • Els processos de creació escènica contemporània: metodologies d’anàlisis, fonaments científics, poètiques escèniques del cos i la veu.
  • La pedagogia i el procés creatiu de l’actor: principis, tècniques, models i escoles pedagògiques, la història dels mètodes interpretatius.

Membres
del grup de
recerca
Processos
de creació
escènica

Investigador principal

Dr. Martí Fons Sastre
Secretari acadèmic
i coordinador de la Convergència Europea (CV)

Membres

Pere Fullana Mes
Director acadèmic
i professor d’Interpretació de l’ESADIB (CV)

Maite Villar Martínez
Cap d’estudis
i professora de Moviment de l’ESADIB (CV)