Espai de Recerca, Innovació i Creació (ERIC)

L’entrada dels ensenyaments superiors artístics d’Art Dramàtic en l’Espai Europeu de l’Educació Superior (EEES) legitima i impulsa programes de recerca sobre la creació artística en el camp de les arts escèniques. Aquest fet permet plantejar estratègies de recerca sobre la pràctica artística que poden aprofundir en territoris científics no explorats des de la recerca habitual, centrada principalment en les metodologies humanístiques. Davant aquest repte, l’ESADIB ha creat l’Espai de Recerca, Innovació i Creació (ERIC) com a laboratori per a les arts escèniques, amb l’objectiu de promoure la formació de grups de recerca i generar projectes innovadors i competitius.

A partir de la configuració de l’ERIC, s’ha creat el grup de recerca Processos de creació escènica.

Línies de
recerca del grup
Processos de
creació escènica

El grup treballa en les següents línies de recerca:

 • Els processos de creació escènica contemporània: metodologies d’anàlisis, fonaments científics, poètiques escèniques del cos i la veu.
 • La pedagogia i el procés creatiu de l’actor: principis, tècniques, models i escoles pedagògiques, la història dels mètodes interpretatius.

PUBLICACIONS

 • Llibres

  -FONS SASTRE, Martí B. (ed.). L’actor: de l’art a la ciència. Quaderns d’investigació escènica, vol. I, ESADIB, Govern de les Illes Balears, Mallorca, 2013, ISBN: 978-84-616-6448-1

  -FONS SASTRE, Martí B. (ed.). L’actor i la memòria. Arts escèniques, creativitat i neurociències. Quaderns d’investigació escènica, vol. II, ESADIB, Govern Balear Mallorca, 2016, ISBN: 978-84-608-9870-2.

  -FONS SASTRE, Martí B. (ed.). Arts escèniques per a la conscienciació social. Dispositius escènics, dramatúrgies emergents i teatres d’invasió. Quaderns d’investigació escènica, vol. III, ESADIB, Govern Balear, Mallorca, 2020. ISBN 978-84-09-21657-4

 • Articles de revistes i Capítols de llibres

  -FONS SASTRE, Martí B. “Fonaments científics per a l’estudi del procés creatiu de l’actor: tècniques interpretatives i neurociències”, dins FONS SASTRE, Martí B. (ed). L’actor: de l’art a la ciència. Quaderns d’investigació escènica, vol. I, ESADIB, Govern de les Illes Balears, Mallorca, 2013, pp. 46-52, ISBN: 978-84-616-6448-1. (CP)

  -FONS SASTRE, Martí B. “Fundamentos científicos para el estudio del proceso creativo del actor: técnicas interpretativas y neurociencias”, dins FONS SASTRE, Martí B. (ed). L’actor: de l’art a la ciència. Quaderns d’investigació escènica, vol. I, ESADIB, Govern de les Illes Balears, Mallorca, 2013, pp. 92-99, ISBN: 978-84-616-6448-1. (CP)

  -FONS SASTRE, Martí B. “Tècniques interpretatives i neurociències: noves vies per a l’estudi del procés creatiu de l’actor”, dins AMO, Antònia; MESTRES, Albert (ed.). L’intèrpret: del teatre naturalista a l’escena digital. Colección Teatro Siglo XXI, Serie Crítica, nº21, Universitat de València, València, 2015, pp. 279-292, ISBN: 978-84-370-9824-1. (CP)

  -FONS SASTRE, Martí B. “L’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB): passat, present i reptes de futur”, dins ORTE, Carmen; BALLESTER, Lluís (dir.). Anuari de l’Educació de les Illes Balears 2015, Govern Balear, Universitat de les Illes Balears (UIB), Fundació Guillem Cifre de Colonya, 2015, pp. 157-174, ISSN: 1889-805X. (AR)

  -FONS SASTRE, Martí B. “L’actuació psicofísica: perspectives artístiques i neurocientífiques”, dins FONS SASTRE, Martí B. (ed.). L’actor i la memòria. Arts escèniques, creativitat i neurociències. Quaderns d’investigació escènica, vol. II, ESADIB, Govern Balear, Mallorca, 2016, pp.35-52, ISBN: 978-84-608-9870-2 (CP)

  -FONS SASTRE, Martí B. “Discursos escénicos contra la marginación social: del teatro de la memoria a la dramaturgia corporal”, dins ROMERA CASTILLO, Jose (ed.). Teatro y marginalismos por sexo, raza e ideología en los inicios del siglo XXI. Ed. Verbum, Madrid, 2017, pp. 444-456, ISBN: 978-84-9074-586-1E. (CP)

  -FONS SASTRE, Martí B. “Dispositius escènics, dramatúrgies emergents i teatres d’invasió per a la conscienciació social”, dins FONS SASTRE, Martí B. (ed.). Arts escèniques per a la conscienciació social. Dispositius escènics, dramatúrgies emergents i teatres d’invasió. Quaderns d’investigació escènica, Vol.III, ESADIB, Govern Balear, Mallorca, 2020, pp.17-36, ISBN 978-84-09-21657-4 (CP)

  -FONS SASTRE, Martí B. “Estrategias de investigación performativa para la interpretación escènica: el laboratorio como espacio de innovación y creación” , dins Revista Escena Valenciana, nº1, Universitat de València (a premsa, avaluada, data de publicació: 2020). (AR)

  -FONS SASTRE, Martí B. “La investigación performativa: el laboratorio como espacio de innovación y creación para la interpretación escènica”, dins Actas del I Congreso Internacional de creación e Investigación en los Centros de Enseñanzas Artísticas Superiores (a premsa, data de publicació: 2020) (CP)

  -FONS SASTRE, Martí B.; VILLAR MARTÍNEZ, Maite. “Actuació, memòria i testimoniatge: estratègies escèniques al servei de la conscienciació social”, dins SANSANO, Biel; MARCILLAS; Isabel (ed.). Dramatúrgies contemporànies per a la igualtat: autories, escenificacions, recepcions. Una visió comparatista. Colección Teatro Siglo XXI, Serie Crítica, nº22, Universitat de València, València, 2019, ISBN: 978-84-9133-253-4, pp. 269-295.(CP)

  -FULLANA MAS, Pere. “Teatre del testimoniatge: realitat i dramatúrgia de la memòria”, dins FONS SASTRE, Martí B. (ed.). L’actor i la memòria. Arts escèniques, creativitat i neurociències. Quaderns d’investigació escènica, vol. II, ESADIB, Govern Balear, Mallorca, 2016, pp. 80-87, ISBN: 978-84-608-9870-2 (CP).

  -VILLAR MARTÍNEZ, Maite. “La dramatúrgia corporal”, dins FONS SASTRE, Martí B. (ed). L’actor: de l’art a la ciència. Quaderns d’investigació escènica, vol. I, ESADIB,Govern de les Illes Balears, Mallorca, 2013, pp. 12-24, ISBN: 978-84-616-6448-1 (CP).

  -VILLAR MARTÍNEZ, Maite. “La dramaturgia corporal”, dins FONS SASTRE, Martí B. (ed). L’actor: de l’art a la ciència. Quaderns d’investigació escènica, vol. I, ESADIB,Govern de les Illes Balears, Mallorca, 2013, pp. 56-69, ISBN: 978-84-616-6448-1 (CP).

  -VILLAR MARTÍNEZ, Maite. “La corporalidad del actor”, dins AMO, Antònia; MESTRES, Albert (ed.). L’intèrpret: del teatre naturalista a l’escena digital. Colección Teatro Siglo XXI, Serie Crítica, nº21, Universitat de València, València, 2015, pp. 205-220, ISBN: 978-84-370-9824-1. (CP)

  -VILLAR MARTÍNEZ, Maite. “La memoria en el marco de las dramaturgias efímeres”, dins FONS SASTRE, Martí B. (ed.). L’actor i la memòria. Arts escèniques, creativitat i neurociències. Quaderns d’investigació escènica, vol. II, ESADIB, Govern Balear, Mallorca, 2016, pp. 55-62, ISBN: 978-84-608-9870-2. (CP)

  -VILLAR MARTÍNEZ, Maite. “Las dramaturgias efímeras como proceso metodológico de investigación performativa”, dins Revista Escena Valenciana, nº1, Universitat de València (a premsa, avaluada, data de publicació: 2020). (AR)

 • Tesis doctorals

  -VILLAR MARTÍNEZ, Maite. El proceso creador del actor corporal: de la gramática a la representación. Tesis doctoral. València: Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació. Universitat de València, 2015. Accés obert de la tesi a RODERIC i TESEO.

 • Participació a congressos, simposis i seminaris

  -III Simposi Internacional d’Arts Escèniques: L’intèrpret (del teatre naturalista a l’escena digital). Organitzat Per L’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana de la Universitat d’Alacant, que es va celebrar a la Universitat d’Alacant. 22 i 23 de novembre de 2012.

  -II Jornadas de Escuelas Superiores de Arte Dramático en Castilla-La Mancha. Organitzat per la Universidad Menéndez Pelayo y el Instituto del Teatro de CLM. Del 15 al 17 de maig de 2015.

  -I Congreso Internacional de Pedagogía Teatral. Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid (RESAD). Del 16 al 18 de novembre de 2016.

  -IV Simposi Internacional d’Arts Escèniques: Dramatúrgies contemporànies per a la igualtat: autories, escenificacions, recepcions. Organitzat Per L’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana de la Universitat d’Alacant, que es va celebrar a la Universitat d’Alacant. 1 i 2 de desembre de 2016.

  -XXVI Seminario Internacional: Teatro y marginalismos por sexo, raza e ideología en los inicios del siglo XXI. Organitzat pel Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías de la Facultad de Filología de la UNED, Madrid. Del 28 al 30 de juny de 2017.

  -I Congreso Internacional de Investigación y Creación en los Centros Superiores de Enseñanzas Artísticas. Organitzat pels Centros de Enseñanzas Artísticas Superiores de la Comunidad de Madrid. Del 28 de febrero al 2 de marzo de 2019.

  -I jornades sobre investigació teatral. Metodologies i aplicacions. Escola Superior d’Art Dramàtic de València (ESADV). 5 i 6 d’abril de 2019.

  -VII Jornadas Internacionales de Teatro y Feminismos. Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid ( RESAD). 12, 13 i 14 de febrer de 2020.

  -Simposi Internacional de la revista “Estudis escènics”: Facin joc! Formats, dispositius i aparells d’interacció (a l’escena relacional). Organitzat pel Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Universitat de Santiago de Compostela i l’Institut del Teatre (IT). Celebrat a l’Institut del Teatre de Barcelona. Del 13 al 15 d’octubre de 2020 (acceptada assistència i ponència)

Membres
del grup de
recerca
Processos
de creació
escènica

Investigador principal

Dra. Maite Villar
Directora Acadèmica

 

Membres

Irene Pascual

Joan Manel Albinyana

Biel Jordà