NOU TERMINI DE PREINSCRIPCIÓ PER AL CURS 2010-11. FINS AL 16/07

Obert un nou termini de preinscripció per a tots els aspirants que vulguin cursar els estudis superiors d’art dramàtic a la nostra comunitat.L’ESADIB ofereix els estudis de grau superior d’art dramàtic en l’especialitat d’Interpretació.

Requisits d’Accés

·Aspirants amb requisits acadèmics (segon de batxillerat LOGSE o prova de majors de 25 d’accés a la universitat).
·Aspirants que cursen segon de batxillerat pendents de la convocatòria de setembre de 2010.
·Aspirants sense requisits acadèmics i més grans de 19 anys: Aquests aspirants hauran de fer una prova especifica el dia 19 de juliol.

El termini de lliurament de la documentació acaba el 16 de juliol.

Aquesta documentació ha de presentar-se a l’ESADIB, al c. Del Morer, 6. de Palma.

Documents