ESADIB

Nova convocatòria de professors associats

Resolució del president del Patronat de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB) de 8 d’octubre de 2018 per la qual s’autoritzen la convocatòria i les bases per a la selecció de professors associats per a diferents especialitats del personal laboral docent no permanent de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears.

·20/11/2018 Resolució del conseller d’Educació i Universitat i president del Patronat de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears per la qual es nomena la comissió tècnica de selecció per a la convocatòria per a la selecció de professors associats per a distintes especialitats del personal laboral docent no permanent de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears.

·21/11/2018 Resolució de la Comissió Tècnica de Selecció per la qual es publica la llista provisional d’admesos i exclosos per a la selecció de professors associats per a diferents especialitats del personal laboral docent no permanent de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears.

·27/11/2018 Resolució de la Comissió Tècnica de Selecció per la qual es publica la llista definitiva d’admesos i exclosos per a la selecció de professors associats per a diferents especialitats del personal laboral docent no permanent de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears i el calendari per a la defensa oral del projecte docent.

·28/11/2018 Esmena a la resolució de la Comissió Tècnica de Selecció per la qual es publica la llista definitiva d’admesos i exclosos per a la selecció de professors associats per a diferents especialitats del personal laboral docent no permanent de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears i el calendari per a la defensa oral del projecte docent.

·12/12/2018 Resolució de la Comissió Tècnica de Selecció per la qual es publica l’acta amb les qualificacions obtingudes pels candidats a la Fase 1 i la llista provisional dels aspirants que han superat aquesta primera fase de la convocatòria per a la selecció de professors associats per a diferents especialitats del personal laboral docent no permanent de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears.

·18/12/2018 – 9:00 h Resolució de la Comissió Tècnica de Selecció per la qual es publica la llista definitiva dels aspirants que han superat la primera fase de la convocatòria per a la selecció de professors associats per a diferents especialitats del personal laboral docent no permanent de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears.

·18/12/2018 – 15:00 h Resolució de la Comissió Tècnica de Selecció per la qual es publica l’acta amb les qualificacions obtingudes pels candidats a la Fase 2 i la llista provisional de les persones que han superat les proves de la convocatòria per a la selecció de professors associats per a diferents especialitats del personal laboral docent no permanent de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears.

·22/12/2018 Resolució de la Comissió Tècnica de Selecció per la qual es publica la llista definitiva de les persones que han superat les proves de la convocatòria per a la selecció de professors associats per a diferents especialitats del personal laboral docent no permanent de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears.

Documents