La FESMAE obre la Convocatòria per a seleccionar professors/es interins/es per impartir les àrees de coneixement següents:

– Professor /a de l’àrea d’interpretació

– Professor/a de l’àrea de teoria teatral

  • Nombre de places convocades: 2. 1 plaça d’interpretació i 1 de teoria teatral.
  • Tipus de contracte: Contracte interinatge per cobrir lloc vacant, fins que es cobreixi la plaça pel procediment habitual o s’amortitzi.
  • El procés d’inscripció es durar a terme a la  web del SOIB: https://soib.es/oferta-publica-ocupacio/ el termini s’obrira el 27 de juliol
  • Núm. d’oferta de la plaça d’Interpretació és:  04 2021 002643
  • Núm. d’oferta de la plaça de Teoria és: 04 2021 002645
  • Bases de la convocatòria:

Convocatòria àrea d’interpretació

Convocatòria àrea de teoria teatral