Procés d’estabilització del cos de professors i PAS de la FESMAE /OPOSICIÓ

El 28 de juny de 2024

CONVOCATÒRIA EXAMEN pel procés d’estabilització per concurs oposició per cobrir les places del cos de Professors de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques.

El Tribunal del procés excepcional d’estabilització convoca els aspirants de la llista a l’exercici tipus test que tendrà lloc dijous, dia 11 de juny, a les 9 hores, a l’aula 10 de l’EBAP (c. del Gremi de Corredors, 10, 3r. 07009 Polígon de Son Rossinyol, Palma).

 

A continuació els acords del tribunal del procés excepcional d’estabilitazció per al concurs extraordinari de mèrits de la FESMAE per cobrir places de personal d’administració i serveis (PAS):

17 de gener de 2024
Acord del Tribunal per a la proposta de persones aspirants que han superat el procés selectiu del concurs de personal PAS

02 de desembre de 2023
Acord del Tribunal amb les puntuacions i els requerimients de la convocatòria de personal PAS

23 de noviembre de 2023
Comunicat de les entrevistes a la convocatòria de personal PAS, hores i llistats dels convocats

El passat 23 de desembre de 2023 es va firmar l’Acord del Patronat de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB) pel qual s’aprova la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places del cos de Professors de la FESMAE.

L’informació es troba recollida al BOIB Núm. 170 del 30 de desembre de 2022 Fascicle 310 – Sec. II. – Pàg. 61863

ATENCIÓ: CORRECCIÓ D’ERRADES SOBRE EL BOIB 170 DE 30 de desembre, al BOIB Núm. 10 del 21 de gener de 2023 / Fascicle 12 – Sec. II. – Pàg. 2215