PROVES D’ACCÉS PER AL CURS 2010-11

Informacions del Tribunal de les proves d’accés per al curs 2010-11.

· 02/07/2010 Llista qualificacions Part A (01/07/10) dels aspirants preinscrits fins al 30 de juny.

·15/07/2010 Llista provisional de qualificacions de la prova escrita (09-07-10) dels aspirants preinscrits fins al 30 de juny. Període d’al·legacions fins al 19 de juliol.

·20/07/2010 Llista qualificacions Part A (19-07-10) dels aspirants preinscrits fins al 16 de juliol.

·21/07/2010 Llista definitiva de qualificacions del primer exercici dels aspirants preinscrits fins al 30 de juny.

·04/08/2010 Llista provisional de qualificacions de la prova escrita (02-08-10) dels aspirants preinscrits fins al 16 de juliol. Període d’al·legacions fins al 9 d’agost.

·10/08/2010 Llista definitiva de qualificacions de la prova escrita dels aspirants preinscrits fins al 16 de juliol.

·08/09/2010 Llista provisional dels aspirants que han superat les proves d’accés a l’Escola Superior d’Art Dramàtic. Període d’al·legacions fins al 13 de setembre.

·15/09/2010 Llista definitiva dels aspirants que han superat les proves d’accés a l’Escola Superior d’Art Dramàtic.

·15/09/2010 Instruccions per tramitar la matrícula per al curs 2010-11.

·15/09/2010 Preus de matrícula per al curs 2010-11.

·15/09/2010 Imprès de matrícula per al curs 2010-11.

Documents