PROVES D’ACCÉS PER AL CURS 2012-13 – CONVOCATÒRIA SETEMBRE

Informacions de la Comissió Avaluadora de les proves d’accés per al curs 2012-13 per a la convocatòria extraordinària de setembre a les proves d’accés a l’ESADIB:

· 03/08/2012 Llista provisional dels aspirants admesos i exclosos per a la convocatòria extraordinària de les proves d’accés a l’ESADIB (03-08-12).

· 06/09/2012 Llista provisional dels aspirants que han superat la prova específica de la convocatòria extraordinària de les proves d’accés. Període d’al·legacions fins a l’11 de setembre . (06-09-12)

·12/09/2012 Llista provisional de places de la convocatòria extraordinària de les proves d’accés a l’Escola Superior d’Art Dramàtic. (12-09-12)

·17/09/2012 Llista definitiva d’adjudicació de places de la convocatòria extraordinària de les proves d’accés a l’Escola Superior d’Art Dramàtic.

·19/09/2012 Informe de les places vacants de la convocatòria extraordinària de les proves d’accés a l’Escola Superior d’Art Dramàtic. (19-09-12)

Documents