SELECCIÓ DE DIRECTOR DE L’ESADIB

Informació de la Comissió Tècnica de Selecció per a la valoració de les sol•licituds d’admissió al concurs de mèrits de director provisional de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB):

· 01/08/2012 Resolució per a la selecció de director provisional de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB):

1.Llista definitiva dels candidats admesos i exclosos per a la convocatòria de selecció de director de l’ESADIB (Annex I).

2. Llista provisional amb el nom del candidat que ha superat el procés de selecció i les puntuacions obtingudes. (Annex II). Període d’al·legacions: 5 dies laborables a partir de l’endemà de la publicació.

Documents