SELECCIÓ DE PROFESSORAT

Informacions de la Comissió tècnica de selecció de professorat associat de l’ESADIB per al curs 2009-10.

· 26/06/09 Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos. Període d’esmenes fins al 3 de juliol.

·06/07/09 Llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos. Període d’al·legacions fins al 13 de juliol.

·07/07/09 Llista provisional de la Fase I. Període d’esmenes fins al 14 de juliol.

·08/07/09 Rectificació d’errors a la llista provisional del 07/07/09.

·15/07/09 Llista definitiva d’aspirants seleccionats i exclosos de la Fase I. Període d’al·legacions fins al 22 de juliol.

·22/07/09 Llista provisional d’aspirants seleccionats amb les qualificacions de les dues fases i la qualificació final del procés de selecció. Període de reclamació fins al 30 de juliol

·31/07/09 Llista definitiva d’aspirants seleccionats amb les qualificacions de les dues fases i la qualificació final del procés de selecció. Període d’al·legacions fins al 7 d’agost.

Documents