SELECCIÓ DE PROFESSORAT EN L’ESPECIALITAT DE PRODUCCIÓ I GESTIÓ TEATRAL

En data 6-10-2011 es publica la llista provisional de selecció per cobrir les places de professors a l’especialitat PRODUCCIO I GESTIÓ TEATRAL a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears per al curs 2011 – 2012.
· 10-10-2011 Llista definita.

Documents

Enllaços