SELECCIÓ DE PROFESSORAT

Informacions de la Comissió tècnica de selecció de professorat d’àrea de coneixement i associat de l’ESADIB per al curs 2008-09.

· 23/06/08 Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos. Període d’esmenes fins al 30 de juny.


· 26/06/08 Addenda a la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos. Període d’esmenes fins al 03 de juliol.

· 01/07/2008 Llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos.


· 02/07/2008 Llista provisional de la Fase I. Període d’esmenes fins al 09 de juliol.

· 03/07/08 Addenda 2 a la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos de dia 1 de juliol de 2008 i a la llista provisional de dia 2 de juliol de 2008 d’aspirants seleccionats i exclosos de la Fase 1. Període d’esmenes fins al 10 de juliol.

· 10/07/08 Addenda 3 a la llista definitiva per la qual es publica la relació d’aspirants admesos i exclosos de dia 1 de juliol de 2008 i a la llista provisional de dia 2 de juliol de 2008 per la qual es publica la relació d’aspirants seleccionats i exclosos de la Fase 1. Període d’esmenes fins al 17 de juliol.

· 10/07/2008 Llista definitiva de la Fase 1 i convocatòria de la Fase 2.


· 17/07/2008 Llista provisional de la Fase 2 i qualificació final


· 24/07/2008 Correcció d’errors a la llista definitiva de dia 10 de juliol.


· 29/07/2008 Llista definitiva amb les qualificacions de les dues fases i qualificació final. Periode d’esmenes fins al 5 d’agost.

Documents